COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

DE CONTRACTUELE GARANTIE

De contractuele garantie - Voorwaarden & beperkingen

De garantie geldt alleen als het garantiebewijs wordt getoond en de periodieke onderhoudscontroles strikt volgens het onderhoudsschema in het boekje “Onderhoudscontrole” zijn uitgevoerd.

Garantiereparaties dienen door een daartoe bevoegd lid van het Peugeot service verdelersnet te worden uitgevoerd.

De contractuele garantie omvat niet :

  • Het regelmatig onderhoud, de afstellingen, de periodieke onderhoudscontroles, het onderhoud met betrekking tot het oliefilter, het luchtfilter, het brandstoffilter, het roetfilter en het pollenfilter.
  • Het vervangen van onderdelen wegens normale stijlage, ten gevolge van gebruik en afgelegde kilometres (banden, bougies, ruitenwisserbladen, remvoeringen en-schijven, schokdempers, koppeling, enz.).
  • De gevolgen van reparaties, ombouw of wijzigingen uitgevoerd door een niet door Peugeot erkend bedrijf.
  • Het herstel van beschadigingen als gevolg van het gebruik van niet originele of kwalitatief niet gelijkwaardige vloeistoffen, onderdelen of accessoires.
  • Het herstel van beschadigingen als gevolg van natuurverschijnselen zoals hagel, overstromingen, enz.
  • Het herstel van beschadigingen als gevolg van ongevallen.
  • Alle andere kosten die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in deze contractuele garantie, of in de wettelijke garantie, in het bijzonder de kosten die voortvloeien uit het niet kunnen gebruiken van de auto.
  • Het gebruik van de wagen op het territorium van de Verenigde Staten van Amerika en Canada waar Peugeot niet vertegenwoordigd is.

Het uitvoeren van contractuele garantiewerkzaamheden heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg, behoudens indien wettelijk anders is bepaald.

De onderdelen of organen die onder contractuele garantie zijn vervangen, worden eigendom van Automobiles Peugeot.

Indien de wagen wordt doorverkocht, zullen de achtereenvolgende kopers gebruik kunnen maken van de resterende termijn van de garantie (tot twee jaar na de datum die staat vermeld op het Garantiebewijs), op voorwaarde dat de garantievoorwaarden door elk van de eigenaren van de wagen zijn nageleefd.

 

De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De commerciële garantie laat deze rechten onverlet.