SKIP TO CONTENT

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST, ORIGINE, OMBOUWINGEN

Het gelijkvormigheidsattest (Certificaat van Overeenstemming of CVO) is een officieel document vereist voor de registratie van een wagen in België of het buitenland. Alleen de fabrikant is gemachtigd om zo'n document uit te reiken (origineel of duplicaat).

PEUGEOT Certificering en gelijkvormigheidsattest (Certificaat van Overeenstemming (CVO) | PEUGEOT

De PSA Group, de moedermaatschappij van PEUGEOT, heeft een speciale site voor het aanvragen van een Europees Certificaat van Conformiteit (Gelijkvormigheidsattest of CVO). Daar vind je alle informatie en documenten die je nodig hebt om je wagen in België of in het buitenland te registreren of opnieuw te registreren.

JE WIL ...

EEN WAGEN EXPORTEREN

Een wagen uitvoeren vanuit een Europees land naar een ander Europees land

Je hebt een wagen gekocht dat ingeschreven is in een Europees land, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land.
Je hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

EEN WAGEN IMPORTEREN

Een wagen dat in het buitenland ingeschreven is, invoeren in België

Je hebt een tweedehandswagen gekocht dat ingeschreven is in een Europees land (niet België), en je wil dat inschrijven in België.
Je hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

EEN WAGEN EXPORTEREN

Een tweedehandsvoertuig dat in België ingeschreven is, uitvoeren vanuit België naar een ander Europees land

Je hebt een tweedehandswagen gekocht dat ingeschreven is in België, en je wil dat inschrijven in een ander Europees land.
Je hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

EEN DUPLICAAT BESTELLEN

Europees Certificaat van Overeenstemming (COV) en/of gelijkvormigheidsattest

Je bent je gelijkvormigheidsattest (COC: Certificate of Conformity) kwijt of het werd gestolen, en je zou graag een duplicaat willen ontvangen.
Het gelijkvormigheidsattest (COC) wordt enkel in het Frans en in het Engels opgesteld. Gelieve te controleren of het door je lokale administratie wordt aanvaard. In sommige gevallen zijn een "Attest van gedeeltelijke identificatie" en/of een "Beschrijving", of andere documenten vereist. Automobiles Peugeot wijst elke verantwoordelijkheid af voor aanvragen die gebeuren via een andere website dan coc.psa-peugeot-citroen.com. Andere websites hebben geen enkele band met Peugeot.

Sinds het koninklijk besluit van 6 september 2013 zijn de in België ingevoerde wagens die eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven, niet meer onderworpen aan de verplichting om vóór inschrijving het COC voor te leggen. In bepaalde gevallen kan echter wel een COC gevraagd worden: als het inschrijvingsbewijs  onvolledig of onleesbaar is, wat CO2-uitstoot, massa's, milieunorm, enz. betreft. We vragen je daarom te informeren bij de keuring van het gewest waarin je jouw wagen wilt invoeren, of een COC al dan niet vereist is.  

MEER INFORMATIE

Wilt je hierover meer te weten komen? Bekijk dan de FAQ's via de knop hieronder.
Je vindt er tal van specifieke, duidelijk uitgelegde gevallen en bijkomende informatie.