COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

PEUGEOT OCCASIEWAGEN

/image/60/7/peugeot-contrat-de-maintenance-lifestyle-2015-01.8931.1.181607.jpg

DE VERZEKERING BIJ UITSTEK, VOOR JOU EN JE PEUGEOT

Je hebt gekozen voor een Peugeot Occasiewagen. Een zekerheid op het vlak van comfort, veiligheid en rijplezier. Uiteraard wil je jouw wagen, net als een nieuwe wagen, een maximale bescherming bieden. Je wil dan ook een volledige dekking die je wagen in functie van zijn leeftijd naar waarde schat. PSA Verzekering biedt je een specifieke verzekeringsformule voor wagens van 2 tot 5 jaar oud.

DE ONMISBARE DEKKING BA

PEUGEOT - Verzekering

Een verkeersongeval kan iedereen overkomen. Weten dat je bent beschermd, ook al bent je verantwoordelijk voor het ongeval, geeft dan ook een geruststellend gevoel. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), die in België wettelijk is verplicht, is de basiswaarborg van een autoverzekering en vergoedt in jouw plaats de schade aan derden bij een ongeval waarvoor je verantwoordelijk bent.

PSA Verzekering vult die waarborg gratis aan met:

 • Eerste hulp die herstelling ter plaatse aanbiedt of het slepen van je wagen naar uw Peugeot-verkooppunt en voortzetting van het traject tot je bestemming of je woonplaats.
 • Een vervangwagen gedurende 3 dagen* volgend op het schadegeval, vermeerderd met feest- en weekenddagen. Dat aantal dagen kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgebreid tot 30 dagen (zie 'Voordelen partnergarages')
 • De waarborg BOB, die bij een ongeval veroorzaakt door de BOB (degene op wie je een beroep doet om je naar huis te brengen na een avondje uit), zijn letselschade vergoedt (max. € 100.000) en, indien de verzekerde wagen wordt hersteld in een Peugeot-verkooppunt ook (tot max. € 25.000 met een eigen risico van € 500) de herstellingen of de terugbetaling ervan ten laste neemt (volgens de marktwaarde op het ogenblik van het ongeval) in geval van totaalverlies. 
 • De waarborg EURO+, die bijstand verleent indien je gewond bent geraakt bij een ongeval (gedeeltelijk of volledig in recht) in de meeste West-Europese landen. EURO+ schiet de meeste verschuldigde bedragen voor en vergoedt het evaluatieverschil van je letselschade, vaak minder hoog in het buitenland. 
 • Het voordeel ‘Click for you’ dat, wanneer het toegekend is, verhindert dat de premie wordt verhoogd na een schadegeval met schuld.

OMNIUM 24+

PEUGEOT - Omnium verzekering

MINI-OMNIUM 24+

PEUGEOT - Mini-Omnium verzekering

LAAT ONS JE BELANGEN VERDEDIGEN

/image/61/3/peugeot-lifestyle-1505pc-nik9860.181613.jpg

DENK OOK AAN JEZELF

PEUGEOT - Verzekering

MOBILITEITSGARANTIE

PEUGEOT - Mobiliteit

OMNIUM 24+

BIED JE PEUGEOT OCCASIEWAGEN DE BESCHERMING DIE HIJ VERDIENT

Net als voor een nieuwe wagen wil je jouw wagen een maximale bescherming bieden maar wel tegen een lagere premie. En je wenst zekerheid over de schadevergoeding bij totaalverlies. Je wil dan ook een volledige dekking die je wagen in functie van zijn leeftijd naar waarde schat. PSA Verzekering, speciaal voor wagens van 2 tot 5 jaar oud, biedt je omnium 24+, de omniumformule die  Peugeot Occasiewagen optimaal verzekert op basis van de factuurwaarde.

Omnium 24+ biedt je dezelfde dekkingen als een omnium. Zo ben je verzekerd tegen:

 •  Diefstal of poging tot diefstal
 • Glasbreuk
 • Brand
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel ...) of botsing met dieren, inclusief schade veroorzaakt door knaagdieren
 • Materiële schade als gevolg van een ongeval, het transport van de wagen, vandalisme of kwaad opzet (met een eigen risico)

 In geval van volledige diefstal word je gedurende maximum 30 dagen een vervangwagen toegekend.

Omnium 24+ van PSA Premium Verzekering staat voor:

Een geruststellende vergoeding
Bij een totaalverlies ontvang je een vergoeding die overeenstemt met de waarde van je wagen op het moment van het schadegeval. Om die te berekenen, verminderen we de verzekerde waarde met 1% per gestarte maand vanaf de inwerkingtreding van de waarborg omnium 24+.

Bij economisch totaalverlies, waarbij de herstelkosten hoger zijn dan de waarde op het moment van het ongeval, heb je de keuze tussen:

 • Een totaalverliesvergoeding
 • De mogelijkheid om je wagen te laten herstellen bij een Peugeot Erkend Hersteller. In dat geval stemt het bedrag dat PSA Verzekering voor de herstellingen betaalt overeen met de totaalverliesvergoeding vermeerderd met een maximum van 10% (met een plafond van 1.000 €). Het eventueel saldo van de herstelkosten valt ter jouw laste.

Een vaste franchise bij materiële schade

Bij ondertekening van je contract weet je exact hoeveel de vrijstelling bedraagt. Zo vermijdt je onaangename verrassingen bij een schadegeval!

Laat je jouw wagen herstellen door een Peugeot Erkend Hersteller, dan krijgt je 75 € korting op het bedrag van je vaste franchise.

Of kies je voor de optie ‘Eigen risico materiële schade aan 0 € bij eerste schadegeval'? De vaste franchise wordt dan teruggebracht tot 0 €:

 • Bij herstelling door een Peugeot Geconventioneerd Hersteller en indien de herstellingskosten excl. BTW hoger liggen dan het bedrag van de vaste franchise
 • Bij totaalverlies

MINI-OMNIUM 24+

BESCHERM JE PEUGEOT TEGEN EEN CORRECTE PRIJS

Je Peugeot is niet meer nieuw en je wenst deze niet meer te verzekeren tegen materiële schade. Toch wil je hem nog optimaal verzekeren. Kies dan voor PSA Primo Assurance, de formule mini-omnium die dekking biedt bij:

 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Glasbreuk
 • Brand
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel ...) of botsing met dieren, inclusief schade veroorzaakt door knaagdieren

 In geval van volledige diefstal word je gedurende maximum 30 dagen een vervangwagen toegekend

LAAT ONS JE BELANGEN VERDEDIGEN

Bij een ongeval ontstaat er vaak onenigheid tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt dit voor de rechtbank. De dekking rechtsbijstand van Peugeot Verzekering is er om je belangen te verdedigen. Ze onderneemt de nodige stappen om je schade vergoed te krijgen en draagt de kosten voor je juridische bijstand.

DENK OOK AAN JEZELF

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de bestuurder bij een ongeval waarbij hij in fout is niet verzekerd tegen eigen lichamelijk letsel. De factuur kan dan al snel oplopen en alle kosten zijn voor zijn eigen rekening. Gelukkig zorgt de optie ‘Veiligheid van de bestuurder’ in alle omstandigheden voor de nodige gemoedsrust. Zelfs indien je met de wagen van iemand anders rijdt.

MOBILITEITSGARANTIE

Je wagen is je vrijheid. Hoe betrouwbaar je Peugeot ook is, diefstal, pech of een ongeval kan iedereen overkomen. Met Hulpverlening +, als aanvulling op je autoverzekering, kan je ook rekenen op onze uitgebreide bijstandsverzekering. Zowel in België als in het buitenland, 24u/24 en 7d/7.

VOORDELEN

DEELNEMENDE VERKOOPPUNTEN

PEUGEOT - Bijstand

Je bent gedekt door een omnium of een BA (bij een schadegeval zonder schuld) en bent betrokken bij een ongeval? Doe een beroep op een deelnemend verkooppunt en geniet talrijke voordelen:

 1. Herstellingen volgens de regels van de kunst.
 2. Een versnelde expertise, gratis schoonmaak en check-up.
 3. Een korting van € 75 op het vaste eigen risico voor wagens.
 4. Een vervangwagen:
  1. Bij een ongeval: gedurende de hele duur van de herstellingen (max. 30 dagen).
  2. In geval van totaalverlies: max. 30 dagen.
  3. In geval van glasbreuk: max. 3 dagen.
 5. De derde betaler: we betalen alle kosten rechtstreeks aan het verkooppunt, met uitzondering van het eventuele eigen risico en de wettelijk terugvorderbare btw.

Die voordelen zijn van toepassing in België en binnen een straal van 30 km buiten onze grenzen.