COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

Downloaden van updates voor het navigatiesysteem

UPDATE(S) VAN UW NAVIGATIESYSTEEM

Om in alle vertrouwen de weg op te gaan, mag u niet vergeten uw navigatiesysteem regelmatig en gratis te updaten: beschikbare updates van software en/of kaarten.

BESCHIKBARE UPDATE(S):

Geen update beschikbaar

WEES AANDACHTIG VOOR DE GEVARENZONES

Om je veiligheid aan het stuur te vergroten en ervoor te zorgen dat je rijgedrag steeds rustiger wordt, biedt PEUGEOT je de optie "Gevarenzones" aan. Dit om je te helpen risicosituaties te identificeren die meer aandacht vereisen, een hoorbare en visuele waarschuwing via je navigatiesysteem wanneer je een risicozone nadert.

/image/04/5/capture-cran-nav-zone-de-danger.647045.jpg

WAGENS UITGERUST MET DE 3D-NAVIGATIE

In België geeft de 3D-navigatie de locatie aan van vaste of mobiele snelheidscamera's, trajectcontroles en roodlichtcamera.

Wanneer het navigatiesysteem is aangesloten, wordt de update in realtime uitgevoerd, zonder enige tussenkomst van jouw kant: het is de zekerheid dat je permanent over de meest recente meldingen beschikt en rustiger rijdt.

/image/04/6/peugeot-508-2014-090-fr.647046.jpg

ANDERE WAGENS (ONDERWORPEN AAN SUBSIDIABILITEIT)

"Peugeot Alert Zone" meldt vaste snelheidscamera's en verkeerslichten. Deze database wordt elke maand bijgewerkt op de website http://peugeot.navigation.com.