Peugeot Assistance

peugeot assistance

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT stelt alles in het werk om je mobiliteit te garanderen bij autopech. Je wordt ter plaatse geholpen of versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-hersteller, 7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en in veertien andere landen en gebieden!

Je PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden opdat je toch de weg op zou kunnen.

CONTACTEER ONS

02.627.61.20

Een jaar gratis bijstand bij elk onderhoud

Peugeot Assistance

Kies Peugeot voor je jaarlijkse onderhoudsbeurteni en ontvang een jaar gratis bijstand bij elk onderhoudi! Zo rij je voortaan altijd met een gerust hart, wetend dat je overal in Europai op ons kan rekenen bij: 

  • Pech (mechanisch, elektrisch en elektronisch)
  • Ongevallen
  • Incidenten (verkeerde brandstof, verloren sleutels)

 Als we je niet ter plaatse kunnen helpen, verslepen we je wagen naar het dichtstbijzijnde Peugeot-verkooppunt.

En dat is nog lang niet alles! Want als de herstelling van je Peugeot meer dan 3 uur in beslag neemt, bieden we je bovendien ook een mobiliteitsoplossingi of een verblijf aani.

En dat allemaal eenvoudigweg omdat je jouw jaarlijkse onderhoud bij Peugeot laat uitvoeren … Waarom zou je hier niet van profiteren?

 Aarzel niet om meer informatie te vragen in je Peugeot-verkooppunt.

  • Algemene voorwaarden van de Peugeot Assistance

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PEUGEOT ASSISTANCE

 Gedekte wagen

De wagens van het Peugeot merk (met uitzondering van de leasingvoertuigen op korte en lange termijn, ziekenwagens, taxis en wagens van autorijscholen) waarvan het onderhoudi werd uitgevoerd in het erkende herstellersnet van Peugeot binnen de 12 maanden die de datum van het incident vooraf gingen.

De prestaties gelden voor elke gebruiker van de wagen tijdens het incident ongeacht of de wagen nog in het bezit is van zijn eerste eigenaar of werd doorverkocht.

 Gedekte incidenten

Alle mechanische, elektrische of elektronische pannes zijn gedekt maar ook ongevallen en incidenten (verkeerde brandstof getankt, verlies van sleutels) met uitzondering van lekke band en pannes die reeds gedekt zijn door de assistentie van de contractuele garantie van 2 jaar.

Het incident moet zich voordoen in Europa en de wagen moet onbruikbaar zijn.

Vanaf het jaarlijkse onderhoud in het officiële Peugeot-netwerk ontvangt de gebruiker één jaar gratis assistentie op voorwaarde dat hij het jaarlijkse onderhoud heeft gedaan in een verkooppunt erkend door het Peugeot en dat hij gebruik maakt van het specifieke telefoonnummer van Peugeot Assistance of via de SOS-knop van de wagen.

 Geleverde diensten

In geval dat de in aanmerking komende wagen geïmmobiliseerd is door een incident dat gedekt is door de huidige voorwaarden genieten de bestuurder en de passagiers van de volgende diensten :

In België en het Groothertogdom Luxemburg

Pechverhelping en sleping

Pechverhelping ter plaatse of sleping naar het dichtstbijzijnde Peugeot-verkooppunt of naar keuze van de klant binnen een straal van 30 km.

Mobiliteit

Indien de herstelling langer dan 3u duurt wordt een mobiliteitsoplossing voorzien. De Peugeot-hersteller stelt een vervangwagen, fiets of andere oplossing voor een maximale periode van 4 dagen.

Indien de wagen buiten de openingsuren van het verkooppunt wordt gesleept, wordt een vervangwagen toegekend onder dezelfde voorwaarden dan hierboven omschreven.

 In Europa (buiten België en het Groothertogdom Luxemburg)

Pechverhelping en sleping

Pechverhelping ter plaatse of sleping naar het dichtstbijzijnde Peugeot-verkooppunt

 Mobiliteit

Peugeot Assistance kan verschillende mobiliteitsoplossingen combineren :

  • Vervangwagen

Indien de herstelling langer duurt dan 3u voorziet de erkende Peugeot-hersteller een vervangwagen of een andere mobiliteitsoplossing voor maximum 4 dagen.

 

  • Verderzetting van de reis of terugkeer naar de woonplaats

Indien het gedekte incident plaatsvindt op meer dan 100 km van de woonplaats van de klant en indien het voertuig geïmmobiliseerd is, neemt de verzekeraar de terugkeer van de klant en zijn eventuele passagiers naar hun woonplaats voor zijn rekening of organiseert hij de verderzetting van de reis.

 

  • Overnachting

Indien het gedekte incident plaatsvindt op meer dan 100 km van de woonplaats van de klant en de herstelling niet kan uitgevoerd worden in de loop van de dag worden de hotelkosten ten laste genomen (ontbijt inbegrepen). Deze kosten worden gedekt gedurende de herstellingsperiode met een maximum van 4 nachten en een maximale kostprijs van 650€ (btw inclusief).

 

  • Recuperatie van het herstelde voertuig

Indien het voertuig geïmmobiliseerd en hersteld is op meer dan 100 km van de woonplaats van de klant wordt een trein- of vliegtuigticket voor één persoon ter beschikking gesteld om het voertuig terug te halen zodra dit hersteld is.

 

  • Zijn niet inbegrepen

Alle herstellingskosten, restaurantkosten of telefoonkosten en elke prestatie die niet gedekt zijn door de huidige voorwaarden.