COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

Wettelijke vermeldingen krediet

Wettelijke vermeldingen krediet

Peugeot Autofin
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD.
PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Kredietvorm: persoonlijke lening met een duurtijd van maximaal 72 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel.

Peugeot Stretching 
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD.
PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Kredietvorm: persoonlijke lening met een voorschot van minstens 15% en een duurtijd van maximaal 60 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel

Best Budget 
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD.
PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Kredietvorm: persoonlijke lening bestemd voor particulieren met een vaste duurtijd van 12 maanden.
Kredietaanbod onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel

Pack Zen
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD.
PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Het pack Zen bestaat uit een Peugeot Autofin-krediet en een Optiway Extension-overeenkomst. Deze 2 elementen zijn ook afzonderlijk beschikbaar met gelijkaardige voorwaarden. Peugeot Autofin is een aanbod voor een persoonlijke lening van maximaal 72 maanden, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier. De overeenkomst Optiway Extension wordt aangegaan voor een beperkte duur en een beperkt aantal kilometers.
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel

Pack All In
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD.
PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Het pack All In is een combinatie van Peugeot Optiway Maintenance en Peugeot Stretching. Deze 2 producten zijn ook afzonderlijk beschikbaar met gelijkaardige voorwaarden.

Peugeot Stretching is een aanbod voor een persoonlijke lening met een voorschot van minstens 15% en een duurtijd van maximaal 5 jaar, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De overeenkomst Peugeot Optiway Maintenance is een contract voor onderhoud (exclusief  banden) dat wordt aangegaan voor een beperkte duur en een beperkt aantal kilometers.
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel

Peugeot Private Lease
PSA Finance Belux S.A. (verhuurder)
Bourgetlaan 20 bus 1
1130 Brussel
Belgïe
E-mail: psafinance@psa-finance.com
Inschrijving FSMA 019653 A.
KBO 0417.159.386
Peugeot Private Lease is een product voor langetermijnhuur bestemd voor particulieren die woonachtig zijn in België, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

Zonder aankoopoptie.

De volgende diensten zijn inbegrepen: huur van het voertuig, totaalgarantie, onderhoud (onderhoud, werkuren en slijtageonderdelen), assistentie, verzekering BA, juridische bijstand en dekking van materiële schade, belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting, en de zomer- en winterbanden (optioneel).
Adverteerder: Peugeot België-Luxemburg N.V. (invoerder), Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel