PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor casemanagementdoeleinden en / of om uw verzoek te administreren, verwerken en beantwoorden en - indien van toepassing - in het geval dat u uw toestemming heeft gegeven voor marktonderzoek en enquêtes van consumenten ontvangen feedback met betrekking tot onze diensten en oproepopnames voor kwaliteitsdoeleinden door PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk, als verwerkings-verantwoordelijke als volgt:

 

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het geval u uw respectieve toestemming geeft en/of op art. 6 lid 1 b AVG in het geval van een klantenverzoek.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 

De verplichte gegevens  zijn gemarkeerd met een *

Doeleind(en)

1. Naam *, achternaam *, e-mailadres en / of postadres (straatnaam, postcode en stad) *, telefoonnummer (thuis en / of gsm) *, aanhef *, dossiernummer *, social media-adres, voertuigidentificatienummer (VIN) en / of kenteken van uw voertuig, informatie die u verstrekt met betrekking tot uw zaak en / of verzoek *

Casemanagement om uw verzoek te administreren, verwerken en beantwoorden

2. Achternaam *, e-mailadres *, dossiernummer *, gsm-nummer *, aanhef *

Marktonderzoek en consumentenonderzoeken om feedback te krijgen over onze diensten en onze kwaliteit

3. Indien van toepassing: oproepopnames (uw stem)

Opleiding en/of kwaliteit

 

De gegevenselementen die hierboven zijn gemarkeerd met een *, zijn verplicht en noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen. U bent dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen gehoor geven aan uw verzoek.


De hierboven in sectie 1 genoemde gegevens worden maximaal 6 jaar bewaard voor zaken en verzoeken van klanten en gedurende 15 jaar voor juridische kwesties. De gegevens in rubriek 2 worden gedurende 21 dagen bewaard. De gegevens in rubriek 3: Oproepopnames worden maximaal 90 dagen bewaard, behalve in het geval van een nog geopend dossier. On dat geval kan het opgenomen gesprek gedurende 90 dagen worden bewaard nadat het dossier is gesloten.

Ontvangers

We maken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden bekend aan de volgende ontvangers:

 

Gegevens

Doeleind(en)

Ontvanger(s)

Naam*,achternaam*, e-mailadres en/of postadres (straatnaam, postcode en stad)*, telefoonnummer (thuis en/of mobiel)*,aanhef*,dossiernummer *,Naam *, achternaam *, e-mailadres en / of postadres (straatnaam, postcode en stad) *, telefoonnummer (thuis en / of mobiel) *, aanhef *, dossiernummer *, socialmedia-adres, voertuigidentificatienummer (VIN) en/of kenteken van uw voertuig, informatie die u verstrekt met betrekking tot uw zaak en/of uw verzoek*, indien van toepassing: Opnames van gesprekken (uw stem)

Casemanagement om uw verzoek te beheren, te verwerken en te beantwoorden training en/of  kwaliteitsdoel-einden

De PSA-groep België van de respectieve dochteronderneming en, 

indien van toepassing, uw geselecteerde dealer.

De hierboven genoemde ontvangers maken uw persoonsgegevens 

bekend aan de betrokken verwerkers (aanbieders van IT-diensten, 

marktonderzoek en marketingdiensten) ter ondersteuning van 

de administratie voor de genoemde doeleinden.

In het bijzonder maken wij uw persoonsgegevens bekend aan de dienstverleners.

Salesforce EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, 

Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk, gelegen buiten de 

Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder een 

adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit 

van de Europese Commissie, maar er zijn passende garanties, in dit geval de 

Binding Corporate Rules (CNIL). Om een kopie hiervan te verkrijgen kun u 

op de volgende link klikken: 

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc

/Salesforce-Processor-BCR.pdf

Sitel, Earlsdon Park, First Floor 53-55 Butts Road, Coventry, Coventry 

CV1 3BH, Verenigd Koninkrijk, gelegen buiten de Europese Economische 

Ruimte (EER) en dus in een land zonder een adequaat niveau van 

gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de 

Europese Commissie, maar er zijn passende garanties, namelijk: EU-standaardcontractbepalingen. Stuur een e-mail naar privacyrights@mpsa.com 

om een ​​kopie hiervan te verkrijgen.

Majorel, Brasov Business Park, 1, Ionescu Crum straat, 500445, Brasov, Roemenië

Genesys, 65 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux, Frankrijk

Indien van toepassing: naam*, achternaam*, e-mailadres*, dossiernummer*, gsm-nummer indien van toepassing*, aanhef *

Klanttevredenheidsonderzoek

INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Roemenië

Uw rechten

Als betrokkene heeft u recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering (recht om te worden vergeten), recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensportabiliteit, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze gebaseerd is op art. 6 lid 1e of 1f AVG, dan wel wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Let wel dat uw bovengenoemde rechten wettelijk zijn beperkt en dat wij deze enkel onder bepaalde voorwaarden dienen na te leven.

Indien u de bovengenoemde rechten wilt inroepen, dient u ons te contacteren via e-mail privacyrights@mpsa.com.

Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens op elk moment bijwerken (bijv. adreswijziging).

Om uw recht om een ​​klacht in te dienen uit te oefenen (art 77 AVG), dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Stuur hiervoor een e-mail naar: privacyrights@mpsa.com. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Contact met ons opnemen

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, de namen van de leden van de raad van bestuur zijn hier te vinden: https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/governance.

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

PSA Automobiles SA, Data Protection Officer, Case Courrier YT238, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy Frankrijk