SKIP TO CONTENT
GARANTIE FINANCIEEL VERLIES

WAARBORG FINANCIEEL VERLIES

ACTIVITY COVER

FINANCIËLE VERGOEDING IN GEVAL VAN IMMOBILISATIE OF TOTAALVERLIES VAN DE WAGEN

Winstderving ten gevolge van de immobilisatie van de wagen

  • > 4 u na een ongeval of een mechanisch defect
    • Binnen het dealernet: € 250/dag met een maximum van € 750
    • Buiten het dealernet: € 150 per dag met een maximum van € 450
 

Totaalverlies ten gevolge van een ongeval of totale diefstal waarbij de wagen niet werd teruggevonden

  • Forfait van € 750

 

Nooit eerder gezien op de markt !

€ 12,99  incl. btw per maand

Meerdere tussenkomsten mogelijk tijdens de looptijd van de overeenkomst

Van toepassing op alle vormen van B2B-financiering van maximaal 60 maanden.

 

 

Wettelijke vermeldingen

Activity Cover  is een collectieve verzekeringsovereenkomst afgesloten door PSA Finance Belux NV bij de Verzekeraar PSA Insurance Europe Limited. PSA Insurance Europe Limited is een Verzekeringsmaatschappij, werkzaam onder het vrij verkeer van diensten, Maatschappelijke zetel: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX1122 Malta ingeschreven onder het nummer C68963. Controle-organisme: Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Deze verzekeringsmaatschappij is een onrechtstreeks filiaal van Peugeot S.A. dat onrechtstreeks eveneens PSA Finance Belux N.V. omvat. Dit type van verzekering kan onderschreven worden bij verschillende maatschappijen. 

 

PSA FINANCE BELUX commercialiseert via het PEUGEOT-verkooppunt, Activity Cover, dat een product is van de verzekeringsmaatschappij PSA Insurance Europe Limited. Uw PEUGEOT-verkooppunt handelt onder artikel 258 van de wet van 4 april 2014 op verzekeringen en werkt samen met de verzekeringsagent PSA FINANCE BELUX, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1130 Brussel, Bourgetlaan 30 Bus 1. PSA FINANCE BELUX is in België toegelaten in haar hoedanigheid van verzekeringsagent onder het erkenningsnummer 019653 A bij de FSMA.

 

Bovenstaande vermeldingen zijn louter informatief. Enkel de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn wettelijk tegenstelbaar.