SKIP TO CONTENT
WLTP

WLTP-PROTOCOL

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Het WLTP- (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) protocol dient voor de homologatie van wagens voor typegoedkeuring door de Europese Unie. Dit nieuwe labtestprotocol wordt aangevuld met een reële uitstoottest: Real Driving Emission (RDE). Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een nauwkeuriger beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van hun wagen. Dit protocol werkt met een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voor het meten van brandstofverbruik, CO2-uitstoot en gereglementeerde emissies van lichte voertuigenPersonenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen < = 3.5 ton  in genormaliseerde omstandigheden (in het laboratorium).

 De WLTP vervangt de vorige homologatieprocedure (NEDC) die in 1992 van kracht werd.  Vanaf 2017 worden alle nieuwe modellen die op de markt komen gehomologeerd conform de WLTP.  Vanaf september 2018 moeten alle verkochte wagens gehomologeerd zijn conform de WLTP.  Dit nieuwe labtestprotocol wordt aangevuld met een reële uitstoottest: Real Driving Emission (RDE).

Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een nauwkeuriger beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van hun wagen.

PEUGEOT EN HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Inzake uitstoot voldoen de modellen van PEUGEOT met Euro6.2Europese uitstootnorm -motor nu al aan de uitstootnormen die sinds september 2020 van kracht worden.

Dankzij geavanceerde technologie die inspeelt op de toekomstige reglementering (SRCSelective catalytic reduction  voor diesel en FAPRoetfilter  voor benzine)   voldoen de modellen van PEUGEOT al aan de WLTP-nor (verplicht voor alle personenwagens vanaf september 2018), die de reële gebruiksomstandigheden beter weerspiegelt.

De Groep PSA heeft de introductie van deze nieuwe testprocedure overigens al sinds begin 2015 publiek onderschreven.  Om onze klanten altijd optimaal te informeren, voeren wij bij de Groep PSA bovendien een beleid van transparantie door op de website van de diverse merken sinds 2016 het verbruik van zijn modellen en sinds 2018 de NOxStikstofoxide -uitstoot in reële gebruiksomstandigheden aan te geven. Dat gebeurt conform een protocol uitgewerkt in samenwerking met NGO's (T&E en FNE) en gecertificeerd door een onafhankelijke instantie (Bureau Veritas).


WAT VERANDERT ER MET WLTP?

Andere genormaliseerde testprocedures

  • Emissiemeting met het oog op afstelling van individuele wagens
  • Langere afstanden voor de testcycli
  • Hogere testsnelheden
  • Meer realistische rijstijl
  • Langere duur voor de testcycli 

VAN NEDC TOT WLTP

Het nieuwe WLTP-protocol is met name bedoeld om de homologatie te baseren op meer realistische gebruiksomstandigheden voor de voertuigen en technologieën. Het schrijft strengere testvoorwaarden en een dynamischer rijstijl voor dan het NEDC-protocol dat in de jaren '90 werd geïntroduceerd.  Op die manier is het gebaseerd op reële rijomstandigheden, terwijl NEDC was gebaseerd op theoretische rijomstandigheden.

WLTP levert bovendien nauwkeuriger waarden op doordat het rekening houdt met de specifieke kenmerken van elk voertuig, met inbegrip van optionele uitrusting die het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot sterk kan beïnvloeden. De WLTP-waarden liggen dan ook soms hoger dan de NEDC-waarden voor hetzelfde voertuig.  Dat doet evenwel geen afbreuk aan de prestatie- en verbruikswaarden. Het is gewoon een andere manier van meten op basis van strengere en langere procedures die de reële gebruiksomstandigheden beter weerspiegelen.

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE TWEE TESTPROCEDURES

NEDC VS WLTP

NEDC WLTP
Testcyclus Enkelvoudige testcyclus Dynamische cyclus die rijomstandigheden beter benadert
Duur cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand cyclus
11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfasen 2 fasen, 66% in de stad en 34% buiten de stad 4 meer dynamische fasen, 52% in de stad en 48% buiten de stad
Gemiddelde snelheid 34  km/u 46,5  km/u
Maximumsnelheid 120  km/u 131 km/u
Invloed van optionele uitrusting NEDC houdt geen rekening met de impact op de CO2- uitstoot en het energierendement. Er wordt rekening gehouden met bijkomende kenmerken (die kunnen variëren van model tot model)
Schakelpunten Vaste schakelpunten Berekend voor elke wagen
Testtemperaturen Metingen verricht tussen 20 en 30°C Tests verricht bij 23°C, CO2- gecorrigeerd naar 14°C

UITSTOOT IN ECHTE RIJOMSTANDIGHEDEN

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Vanaf september 2018 moeten alle constructeurs niet alleen het WLTP-homologatieprotocol volgen, ze dienen ook de uitstoot van hun modellen te meten in reële rijomstandigheden (RDE). Dit geldt voor alle wagens die worden verkocht in de EU, Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland.

Tijdens deze RDE-tests wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide (NOx) en fijn stof gemeten op open wegen voor een meer realistisch resultaat.

FAQs

Waarvoor staat WLTP?

WLTP is de afkorting van "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen).

Met deze nieuwe testprocedure kunnen meer realistische verbruiks- en emissiewaarden (uitstootwaarden) van een voertuig worden gemeten.  Vanaf september 2018 moeten alle nieuw ingeschreven wagens WLTP gehomologeerd zijn.  Het WLTP-protocol is de huidige NEDC-procedure (New European Driving Cycle) geleidelijk aan het vervangen.

Wat is een WLTP-rijcyclus?

Verbruik en uitstoot van een voertuig hangen altijd af van de individuele rijstijl. Daarom dus werd wereldwijd een massa gegevens verzameld en verzameld voor de WLTP-norm.  Aan de hand van deze gegevens zijn er vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam, gemiddeld, snel en zeer snel.

Binnen elk van deze fasen wordt met verschillende intensiteit geaccelereerd, geremd, gestopt enz., om realistische rijsituaties na te bootsen.  De combinatie van deze fasen resulteert in de zgn. 'rijcyclus'.

Het brandstofverbruik wordt vermeld voor vier verschillende rijsituaties, met een gecombineerde waarde voor benzinewagens, dieselwagens, hybrides en plug-inhybrides.

Wat betekent WLTP voor mij?

Door de invoering van de WLTP-testprocedure benaderen de aangegeven verbruiks- en emissiewaarden meer de waarden in de praktijk.

Bovendien houdt de WLTP-testprocedure rekening met individuele, optionele uitrustingen (bv. winterbanden of schuifdak), wat bijdraagt tot meer realistische waarden, omdat die gebaseerd zijn op de individuele configuratie van je wagen.

Tegelijkertijd resulteert dat echter ook in hogere verbruiks- en CO2-waarden van wagens met een verbrandingsmotor en een kleiner rijbereik van elektrische wagens (met inbegrip van plug-inhybrides).  Hierdoor kunnen ook meer wagens in aanmerking komen voor een CO2-belasting.  WLTP-gehomologeerde wagens worden echter nog altijd belast op basis van de NEDC-norm.  Op korte termijn verandert er dan ook niets aan de heffingen op basis van de CO2-uitstoot (verkeersbelasting, VAA).

Wat betekent RDE?

RDE is de afkorting van 'Real Driving Emissions' (emissies in reële rijomstandigheden).  Het is een nieuwe methode voor het meten van schadelijke uitstoot, zoals bv. stikstofoxide (NOx) en fijne partikels.

Zoals de naam suggereert, worden de metingen uitgevoerd op de weg  in reële rijomstandigheden en niet in het laboratorium.  Hiervoor wordt aan de uitlaatpijp van de testwagen een zgn. PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar emissiemeetsysteem) bevestigd.

Wat betekent EURO 6?

Met Euro 6 wordt de huidige uitstootnorm voor schadelijke stoffen aangeduid.  Deze norm bepaalt lagere maximumwaarden voor de uitstoot van stikstofoxide en fijne partikels dan de vorige EU5-norm.

Sinds september 2018 is de tweede fase ingegaan: de verplichte EURO6.2-emissienorm. Die norm is nog strenger dan de vorige wat de uitstoot van fijne partikels bij benzinewagens betreft.

Wat is 'Selective Catalytic Reduction'at is de homog?

Om de schadelijke uitstoot van wagens nog verder terug te dringen, wordt vloeibare ammoniak, AdBlue® genaamd, in het uitlaatsysteem van dieselwagens geïnjecteerd.  Met selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) en AdBlue® kan de uitstoot van stikstofoxide met wel 90% worden gereduceerd. Er blijft dan alleen waterdamp, stikstof en CO2 over.

Wat is een homologatieprocedure?

Een set genormaliseerde parameters, waaronder de testcyclus, waarmee voertuigen worden gehomogeerd.
Met een eenvormige homologatieprocedure kan ook het verbruik en de CO2-uitstoot van verschillende voertuigen onderling vergeleken worden.
De NEDC (New European Driving Cycle), die sinds 1992 werd gehanteerd, is sinds september 2018 vervangen door de WLT.

Waarom moest de homologatieprocedure veranderd worden?

De vorige procedure NEDC werd niet representatief geacht voor het eigenlijke gebruik door onze klanten.
Het gecommuniceerde verbruik met WLTP benadert meer het verbruik dat onze klanten meten.

Zal je brandstofverbruik stijgen?

Het nieuwe WTLP-protocol heeft geen enkele invloed op het brandstofverbruik van je wagen.  De WLTP-testprocedure resulteert in een hogere CO2-uitstootwaarde in g/km dan NEDC voor eenzelfde voertuig omdat de test eenvoudigweg strenger en langer is, m.a.w. WLTP is betrouwbaarder.  Een hogere CO2-uitstootwaarde houdt dus geen hoger brandstofverbruik in, maar ze is wel realistischer, omdat de wagens op een andere manier worden getest.

Wanneer is WLTP geldig?

Vermelding van de WLTP-waarde voor klanten sinds:

1 januari 2019 voor personenwagens
1 januari 2020 voor bedrijfsvoertuigen