SKIP TO CONTENT
MILIEU

ONS ECOLOGISCH ENGAGEMENT

MILIEUBEHEER EN AFGEDANKTE PRODUCTEN

RECYCLAGE VAN AFGEDANKTE WAGENS

PEUGEOT werkt al jaren samen met erkende sloopbedrijven om afgedankte wagens van alle merken te verzamelen en te verwerken met respect voor het milieu. Zo streven wij naar een valorisatie van 95%, met minstens 85% hergebruik en recyclage van materialen. 

Jouw afgedankte peugeot inleveren

Inlevering
De laatste eigenaar levert de wagen in bij een Peugeot-partner. Na controle van de wagen wordt een sloopcertificaat afgeleverd.

Voorbehandeling en zuivering
Eerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags gedeactiveerd. Vervolgens worden alle brandstoffen en andere vloeistoffen afgetapt. Dit geldt voor de motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof en koelmiddel van de airco.

Demontage
De volgende stap bestaat in het demonteren van onderdelen en systemen om die dan te kunnen verkopen als tweedehandsonderdelen of te reviseren tot ruilonderdelen. Indien economisch niet rendabel, worden materialen zoals kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycleerd.

Opslag
Materialen die schadelijk zijn voor het milieu worden verzameld en gerecycleerd of verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.

Shredder

De voorbehandelde wrakken komen terecht in een shredder die de materialen van afgedankte wagens sorteert voor recyclage of valorisatie.

Post-schreddingtechnologieën
De bekomen fracties worden vervolgens behandeld met behulp van diverse technologieën (magnetisch, Foucaultstromen, flotatie) om zo materialen te bekomen die kunnen fungeren als secundaire grondstoffen.

Recyclage/valorisatie/afvoer
De materiaalfracties afkomstig van de shredder kunnen worden gerecycleerd (bijvoorbeeld ter vervanging van kolen in hoogovens of voor het drogen van waterzuiveringsslib) of gerecupereerd door de cementindustrie. Op die manier kan een wagen tot 95% worden gevaloriseerd en de hoeveelheid afval aanzienlijk worden gereduceerd.

INZAMELNET - RECYCLEER JOUW PEUGEOT

Bij de inzameling van afgedankte wagens stellen wij alles in het werk om het milieu maximaal te ontzien. Vandaag is recyclage geen keuze meer maar een wettelijke verplichting. Deze wetgeving eist van constructeurs dat ze het afval door de productie en het afdanken van wagens beperken.

Eigenaars van een Peugeot kunnen hun wagen op het einde van de levensduur inleveren bij een Peugeot-partner. Deze service is gratis en onderworpen aan bepaalde voorwaarden (zie hieronder).

Zo garanderen wij dat jouw afgedankte wagen op een milieuvriendelijke wijze wordt gerecycleerd. Wij zien erop toe dat al onze inzamelpunten voldoen aan de wettelijke voorschriften en reglementering inzake afgedankte voertuigen. Al onze partners, alle procedures en documentatie met betrekking tot alle ingaande en uitgaande materiaalstromen worden bovendien gecontroleerd door onze recyclage-experts.

Voor de recyclagebonus (BlueEco) gelden voorwaarden:

  • Uitsluitend voor particulieren
  • Het afgedankte wagen moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven op naam van de eigenaar van de nieuwe wagen
  • Het afgedankte wagen moet compleet zijn
  • Alle boorddocumenten moeten aanwezig zijn
 

Breng jouw afgedankte wagen binnen bij onze overnamepartner die jou een sloopbewijs zal afleveren, samen met de nodige documenten om de inschrijving te annuleren. Zo ben je zeker dat je oude wagen op een milieuvriendelijke manier zal worden gesloopt.
Recycleer jouw wagen: https://www.febelauto.be/nl