SKIP TO CONTENT
DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzame ontwikkeling

DUURZAME ONTWIKKELING

ONTWERP

INNOVATIE EN SCHONE TECHNOLOGIE

Alle Peugeot-teams streven naar een minimale milieu-impact, van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur van onze modellen. Naast het respecteren van de milieunormen werpt Peugeot zich ook op als voorloper in duurzame mobiliteit. We stellen dan ook alles in het werk om de ecologische voetafdruk van onze wagens te beperken.

TECHNOLOGIE OM BRANDSTOFVERBRUIK EN UITSTOOT TE REDUCEREN

Peugeot blijft zijn benzine- en dieselmotoren optimaliseren (met inbegrip van de Stop & Start-functie).
Dankzij de Hybrid4-rechnologie kunnen we HDi-diesel- en elektromotoren combineren.
De Peugeot iOn, de Peugeot e-208 en e-2008 zijn 100% elektrische modellen die zorgen voor een verantwoorde stadsmobiliteit.

MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN

De Groep Stellantis wenst zijn toonaangevende positie terzake te versterken, met gemiddeld 30% milieuvriendelijke materialen per wagen (gerecycleerde metalen, polymeren op basis van groene grondstoffen, etc.).  Bij de keuze van deze nieuwe materialen worden uiteraard strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen gehanteerd.
De Groep Stellantis zet sterk in op het gebruik van polymeren op basis van groene grondstoffen.  Het gaat om gerecycleerde kunststoffen, natuurlijke vezels of biomaterialen (polymeren op basis van hernieuwbare grondstoffen).  Op die manier kunnen we besparen op kunststoffen van fossiele oorsprong terwijl we de activiteiten van de recycleerkanalen van die kunststoffen diversifiëren.
 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

ONTWERP MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING

Wat de productontwikkeling betreft concentreren wij bij Peugeot onze recyclagestrategie rond twee pijlers:

 

 • Ontwerp met het oog op duurzame ontwikkeling
 • Ontwikkeling en uitvoering van materiaalcycli voor autoproductie

VERANTWOORDE PRODUCTEN:

Ontwikkeling:

 • Evaluatie van de levenscyclus
 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling
 

Productie:

 • Gebruik van recyclagematerialen (recyclaten)
 

Gebruik:

 • Afvoer door concessiehouders (afvalbeheer)
 • Wisselstukken
 

Valorisatie:

 • Valorisatie van de wagen
 • Zuivering en voorbehandeling
 • Europese Richtlijn inzake afgedankte wagens
 

Om alle producten van Peugeot te laten voldoen aan onze eisen inzake recyclage, moeten alle Peugeot-ontwerpteams de richtlijnen voor 'recycleerbaarheid/valorisatie' opvolgen.
Op die manier kunnen onze ingenieurs ook bepalen hoe makkelijk onderdelen, componenten en zo meer kunnen worden gerecycleerd op het einde van de levensduur van de wagen.

 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling
 • Zuivering
 • Voorbehandeling
 

Peugeot maakt al geruime tijd meer en meer gebruik van gerecycleerde materialen, ook wel 'recyclageproducten' genoemd. Vanuit technisch oogpunt werden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van deze gerecycleerde materialen te verbeteren. De Groep wenst op die manier wagens te bouwen die voor minstens 30% uit gerecycleerde materialen of biomaterialen bestaan.  Vanuit technisch oogpunt werden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van die gerecycleerde materialen te verbeteren.

Recyclageproducten moeten dan ook voldoen aan dezelfde technische eisen als nieuwe producten.  Gerecycleerde materialen krijgen de voorkeur wanneer ze onderdelen niet duurder maken.  De kwaliteit mag er nooit onder lijden.  Ons recyclageteam stelt alles in het werk om de normen inzake esthetiek en mechanische en thermische duurzaamheid te respecteren. Dat geldt ook voor de prestatienormen.

Zo is de kwaliteit van gerecycleerde materialen zo hoog dat ze ondertussen ook kunnen worden gebruikt voor zowel zichtbare als verborgen onderdelen van Peugeot-wagens.

FABRICAGE

ISO 14001-CERTIFICAAT
Al onze fabrieken beschikken over het ISO 14001-certificaat.  Die norm van 1996 verplicht fabrieken tot het uitwerken van systemen voor het bewaken, controleren en meten van de milieu-effecten van productieprocessen.  Dankzij dat certificaat kan het personeel ook permanent op de hoogte blijven door de nodige opleiding inzake milieubehoud te volgen.

 

REPARATIE AFVALBEHEER

Het Peugeot-netwerk hanteert 4 grote criteria inzake milieubeheer:

 

 • Sorteren en inzamelen door erkende organisaties van afval na onderhoud en reparatie in ons netwerk van verkooppunten.
 • Respecteren van nationale en Europese wetgeving door het netwerk.
 • Volledige traceerbaarheid van afval tot en met de recyclage van wagens.
 • Sorteren en inzamelen van afval na onderhoud en reparatie in ons netwerk van verkooppunten conform de procedures voor afgedankte producten van het merk.

RUILONDERDELEN: EEN KWALITEITSVOLLE OPTIE

Moet er een onderdeel van je Peugeot vervangen worden?  Dan kan je de milieu-impact beperken door te opteren voor een ruilonderdeel.  De revisie van versleten Peugeot-onderdelen gebeurt op basis van bijzonder strenge normen.  Die onderdelen worden geleverd met dezelfde fabrieksgarantie als die van nieuwe onderdelen.

ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE OPLOSSING

Verleng de levensduur van je Peugeot en hou hem in topconditie. Voor een redelijke kostprijs die in verhouding staat tot de leeftijd van de wagen.
Zo draag je bij tot ons streven naar een beter milieu, optimale recyclage en minimaal afval.

MILIEUBEHEER VAN VOERTUIGEN OP HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR (wrakken)

 

Al bijna twintig jaar heeft het Peugeot-netwerk een organisatie opgezet die de inzameling en verwerking van afgedankte voertuigen (ELV’s) onder de best mogelijke milieuomstandigheden garandeert. ​

Vanaf 2024 biedt Peugeot de laatste eigenaar twee opties voor de verwerking van zijn afgedankte voertuig: ​

 • Zijn afgedankte voertuig (ELV) kan worden overgedragen aan een Peugeot-verkooppunt bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Het verkooppunt Peugeot wordt dan eigenaar van het voertuig en zal alle formaliteiten voor de verwerking ervan voor zijn rekening nemen. ​

 • Of, via een partnerschap heeft Peugeot een ELV-terugnameaanbod ontwikkeld waarmee elke voertuigeigenaar online rechtstreeks een aanvraag kan indienen bij een recyclageprofessional. De eigenaar kan zo een gratis (*) ophaling van zijn ELV bij hem thuis aanvragen. In sommige gevallen kan de eigenaar zelfs een terugkoop worden aangeboden. ​

Wat het scenario ook is, Peugeot vertrouwt op een netwerk van recyclageprofessionals door het hele land. Deze professionals kunnen je autowrakken inzamelen en verwerken in volledige overeenstemming met de milieuwetgeving.​

(*) in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden die onderaan de pagina worden beschreven. De eigenaar van de ELV heeft ook de optie om het voertuig zelf naar het dichtstbijzijnde partner ELV Center te brengen. ​

 

RECYCLAGE VAN JE AFGEDANKTE VOERTUIG ​

Het recycleren van een auto bestaat uit 6 stappen. ​

STAP 1: VERZOEK TOT INZAMELING VAN DE ELV ​
De laatste eigenaar van het afgedankte voertuig vraagt op de website www.valorauto.com aan om het voertuig te verwerken voor vernietiging. Hij heeft de keuze tussen ophaling van zijn voertuig door een erkende professional of hij brengt zijn voertuig zelf naar een Peugeot partner ELV-verwerkingscentrum. ​

STAP 2: INZAMELING EN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ​
Na controle van de staat van het voertuig geeft het partner-ELV-centrum de administratieve certificaten af die nodig zijn om de vernietiging van het voertuig te garanderen. Peugeot vertrouwt op de dienst VALORAUTO voor het afhandelen van alle administratieve procedures, inclusief de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto om de eigenaar definitief van elke aansprakelijkheid te ontslaan. ​

STAP 3: VOORBEHANDELING EN VERWIJDERING VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN​
De batterij (inclusief de tractiebatterij van geëlektrificeerde voertuigen) en de banden worden verwijderd. De airbags worden geneutraliseerd. Onze partner verwijdert vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen uit het voertuig: motorolie, transmissieolie, rem- en koelvloeistoffen en koelmiddel uit het airconditioningsysteem. Deze vervuilende afvalstoffen worden gerecycleerd binnen hun respectieve verwerkingskanalen.

STAP 4: ONTMANTELING VOOR HERGEBRUIK ​
In de volgende fase worden mechanische of carrosserieonderdelen en elektrische of elektronische onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Materialen zoals kunststoffen en metalen worden in dit stadium ook gerecupereerd voor recyclage.​

 

STAP 5: SHREDDEREN EN SORTEREN ​
De gedepollueerde karkassen worden naar een shredder gestuurd, die ze versnippert tot stukjes van een paar vierkante centimeter. De resten worden opnieuw versnipperd en in diverse etappes verder gesorteerd met behulp van geautomatiseerde processen (magneten, wervelstroom, flotatie, enz.) die de fysieke eigenschappen van het materiaal gebruiken om ze te scheiden. ​

STAP 6: RECYCLAGE EN TERUGWINNING ​
Na het sorteren worden de materiaalfracties gerecycleerd tot secundaire grondstoffen die terug ingezet worden bij de productie van nieuwe of voor energieterugwinning (cementfabrieken, stadsverwarmingscentrales, elektriciteitscentrales, enz.) Dit industriële proces maakt het mogelijk om meer dan 95% van het gewicht van een voertuig te hergebruiken, te recycleren en terug te winnen, waardoor het aandeel eindresidu's dat vervolgens naar gespecialiseerde stortplaatsen gaat, sterk wordt verminderd. ​

 

INRUILSERVICE​

 

Hoe kan je ervoor zorgen dat je voertuig zo goed mogelijk wordt gerecycleerd? ​

 

We willen ervoor zorgen dat je afgedankte voertuig op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd. Daarom werkt Peugeot samen met SUSTAINera VALORAUTO, dat beschikt over een netwerk van ELV Centra die voldoen aan alle wettelijke vereisten, zodat meer dan 95% van je voertuig wordt gerecycleerd. ​

Peugeot en SUSTAINera VALORAUTO garanderen alle administratieve procedures tot aan de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto. Een kopie van alle officiële documenten wordt je toegestuurd aan het einde van het proces, samen met de beloofde betaling indien de offerte hierin voorzag.​

Bovendien vertrek je met de zekerheid dat je oude auto op de meest milieuvriendelijke manier wordt vernietigd.​

Om van deze dienst gebruik te maken, moet de eigenaar van een Peugeot voertuig dat op het einde van zijn levensduur is, inloggen op www.valorauto.com om de ophaling van zijn wagen aan te vragen. ​

In alle gevallen neemt SUSTAINera VALORAUTO je voertuig terug voor vernietiging. Deze dienst kan aanleiding geven tot uitbetaling en is gratis indien de ELV :​

 • volledig is​

 • enkel-auto-gerelateerd afval bevat  ​

 • tot 9 zitplaatsen heeft of een lichte bedrijfswagen is met een maximumgewicht van 3,5 ton ​

 • vergezeld gaat van de nodige administratieve documenten​