SKIP TO CONTENT
DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzame ontwikkeling

DUURZAME ONTWIKKELING

ONTWERP

INNOVATIE EN SCHONE TECHNOLOGIE

Alle Peugeot-teams streven naar een minimale milieu-impact, van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur van onze modellen. Naast het respecteren van de milieunormen werpt Peugeot zich ook op als voorloper in duurzame mobiliteit. We stellen dan ook alles in het werk om de ecologische voetafdruk van onze wagens te beperken.

TECHNOLOGIE OM BRANDSTOFVERBRUIK EN UITSTOOT TE REDUCEREN

Peugeot blijft zijn benzine- en dieselmotoren optimaliseren (met inbegrip van de Stop & Start-functie).
Dankzij de Hybrid4-rechnologie kunnen we HDi-diesel- en elektromotoren combineren.
De Peugeot iOn, de Peugeot e-208 en e-2008 zijn 100% elektrische modellen die zorgen voor een verantwoorde stadsmobiliteit.

MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN

De Groep PSA wenst zijn toonaangevende positie terzake te versterken, met gemiddeld 30% milieuvriendelijke materialen per wagen (gerecycleerde metalen, polymeren op basis van groene grondstoffen, etc.).  Bij de keuze van deze nieuwe materialen worden uiteraard strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen gehanteerd.
De Groep PSA zet sterk in op het gebruik van polymeren op basis van groene grondstoffen.  Het gaat om gerecycleerde kunststoffen, natuurlijke vezels of biomaterialen (polymeren op basis van hernieuwbare grondstoffen).  Op die manier kunnen we besparen op kunststoffen van fossiele oorsprong terwijl we de activiteiten van de recycleerkanalen van die kunststoffen diversifiëren.
 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

ONTWERP MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING

Wat de productontwikkeling betreft concentreren wij bij Peugeot onze recyclagestrategie rond twee pijlers:

 

 • Ontwerp met het oog op duurzame ontwikkeling
 • Ontwikkeling en uitvoering van materiaalcycli voor autoproductie

VERANTWOORDE PRODUCTEN:

Ontwikkeling:

 • Evaluatie van de levenscyclus
 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling
 

Productie:

 • Gebruik van recyclagematerialen (recyclaten)
 

Gebruik:

 • Afvoer door concessiehouders (afvalbeheer)
 • Wisselstukken
 

Valorisatie:

 • Valorisatie van de wagen
 • Zuivering en voorbehandeling
 • Europese Richtlijn inzake afgedankte wagens
 

Om alle producten van Peugeot te laten voldoen aan onze eisen inzake recyclage, moeten alle Peugeot-ontwerpteams de richtlijnen voor 'recycleerbaarheid/valorisatie' opvolgen.
Op die manier kunnen onze ingenieurs ook bepalen hoe makkelijk onderdelen, componenten en zo meer kunnen worden gerecycleerd op het einde van de levensduur van de wagen.

 

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling
 • Zuivering
 • Voorbehandeling
 

Peugeot maakt al geruime tijd meer en meer gebruik van gerecycleerde materialen, ook wel 'recyclageproducten' genoemd. Vanuit technisch oogpunt werden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van deze gerecycleerde materialen te verbeteren. De Groep wenst op die manier wagens te bouwen die voor minstens 30% uit gerecycleerde materialen of biomaterialen bestaan.  Vanuit technisch oogpunt werden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van die gerecycleerde materialen te verbeteren.

Recyclageproducten moeten dan ook voldoen aan dezelfde technische eisen als nieuwe producten.  Gerecycleerde materialen krijgen de voorkeur wanneer ze onderdelen niet duurder maken.  De kwaliteit mag er nooit onder lijden.  Ons recyclageteam stelt alles in het werk om de normen inzake esthetiek en mechanische en thermische duurzaamheid te respecteren. Dat geldt ook voor de prestatienormen.

Zo is de kwaliteit van gerecycleerde materialen zo hoog dat ze ondertussen ook kunnen worden gebruikt voor zowel zichtbare als verborgen onderdelen van Peugeot-wagens.

FABRICAGE

ISO 14001-CERTIFICAAT
Al onze fabrieken beschikken over het ISO 14001-certificaat.  Die norm van 1996 verplicht fabrieken tot het uitwerken van systemen voor het bewaken, controleren en meten van de milieu-effecten van productieprocessen.  Dankzij dat certificaat kan het personeel ook permanent op de hoogte blijven door de nodige opleiding inzake milieubehoud te volgen.

 

REPARATIE AFVALBEHEER

Het Peugeot-netwerk hanteert 4 grote criteria inzake milieubeheer:

 

 • Sorteren en inzamelen door erkende organisaties van afval na onderhoud en reparatie in ons netwerk van verkooppunten.
 • Respecteren van nationale en Europese wetgeving door het netwerk.
 • Volledige traceerbaarheid van afval tot en met de recyclage van wagens.
 • Sorteren en inzamelen van afval na onderhoud en reparatie in ons netwerk van verkooppunten conform de procedures voor afgedankte producten van het merk.

RUILONDERDELEN: EEN KWALITEITSVOLLE OPTIE

Moet er een onderdeel van je Peugeot vervangen worden?  Dan kan je de milieu-impact beperken door te opteren voor een ruilonderdeel.  De revisie van versleten Peugeot-onderdelen gebeurt op basis van bijzonder strenge normen.  Die onderdelen worden geleverd met dezelfde fabrieksgarantie als die van nieuwe onderdelen.

ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE OPLOSSING

Verleng de levensduur van je Peugeot en hou hem in topconditie. Voor een redelijke kostprijs die in verhouding staat tot de leeftijd van de wagen.
Zo draag je bij tot ons streven naar een beter milieu, optimale recyclage en minimaal afval.

MILIEUBEHEER VAN AFGEDANKTE PRODUCTEN RECYCLAGE VAN AFGEDANKTE WAGENS

Peugeot werkt al jaren samen met erkende sloopbedrijven om afgedankte wagens van alle merken te verzamelen en te verwerken met respect voor het milieu.  Ons doel: een valorisatie van 95%, met minstens 85% hergebruik en recyclage van materialen.

 

INLEVERING VAN JE AFGEDANKTE PEUGEOT

Certificaat
De laatste eigenaar levert de wagen in bij een Peugeot-partner.  Na controle van de wagen geeft onze partner een sloopcertificaat.

Voorbehandeling en zuivering
Eerst wordt de batterij verwijderd en worden de airbags gedeactiveerd.  Daarna worden alle brandstoffen en andere vloeistoffen afgetapt.  Dat geldt voor de motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof en koelmiddel van de airco.

Demontage
De volgende stap: het demonteren van onderdelen en systemen om ze te verkopen als tweedehandsonderdelen of te reviseren tot ruilonderdelen.  Indien materialen zoals kunststof en glas economisch niet rendabel zijn, worden ze verwijderd om te worden gerecycleerd.

Opslag
Materialen die schadelijk zijn voor het milieu worden verzameld en gerecycleerd of verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.
Shredder
De voorbehandelde wrakken komen terecht in een shredder die de materialen van afgedankte wagens sorteert voor recyclage of valorisatie.

Post-schreddingtechnologieën
De bekomen fracties worden nadien behandeld met behulp van diverse technologieën (magnetisch, Foucaultstromen, flotatie). Zo verkrijgt het bedrijf materialen die kunnen fungeren als secundaire grondstoffen.

Recyclage/valorisatie/afvoer
De materiaalfracties afkomstig van de shredder kunnen worden gerecycleerd (bijvoorbeeld ter vervanging van kolen in hoogovens of voor het drogen van waterzuiveringsslib) of gerecupereerd door de cementindustrie.  Op die manier kan een voertuig tot 95% worden gevaloriseerd en de hoeveelheid afval aanzienlijk worden gereduceerd.
 

INZAMELNET - RECYCLEER JE PEUGEOT

Bij de inzameling van afgedankte voertuigen stellen wij alles in het werk om het milieu maximaal te ontzien. Vandaag is recyclage geen keuze meer maar een wettelijke verplichting. Deze wetgeving eist van constructeurs dat ze het afval door de productie en het afdanken van voertuigen beperken.

Eigenaars van een PEUGEOT kunnen hun wagen op het einde van de levensduur inleveren bij een PEUGEOT-partner. Deze service is gratis en onderworpen aan bepaalde voorwaarden (zie hieronder).

Zo garanderen wij dat jouw afgedankte wagen op een milieuvriendelijke wijze wordt gerecycleerd. Wij zien erop toe dat al onze inzamelpunten voldoen aan de wettelijke voorschriften en reglementering inzake afgedankte voertuigen. Al onze partners, alle procedures en documentatie met betrekking tot alle ingaande en uitgaande materiaalstromen worden bovendien gecontroleerd door onze recyclage-experts.

Voor de recyclagebonus (BlueEco) gelden voorwaarden:

 • Uitsluitend voor particulieren
 • Het afgedankte voertuig moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven op naam van de eigenaar van de nieuwe wagen
 • Het afgedankte wagen moet compleet zijn
 • Alle boorddocumenten moeten aanwezig zijn.mogen geen essentiële onderdelen ontbreken.

Breng jouw afgedankte wagen binnen bij onze overnamepartner die jou een sloopbewijs zal afleveren, samen met de nodige documenten om de inschrijving te annuleren. Zo ben je zeker dat je oude wagen op een milieuvriendelijke manier zal worden gesloopt.