COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE
/image/39/2/peugeot_308gti_2015_146_fr-1920x1080.441392.jpg

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) dient voor de homologatie van voertuigen voor typegoedkeuring door de Europese Unie. Dit protocol werkt met een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voor het meten van brandstofverbruik, CO2-uitstoot en gereglementeerde emissies van lichte i voertuigen in genormaliseerde omstandigheden (in het laboratorium).

WLTP vervangt de vorige homologatieprocedure (NEDC) die in 1992 van kracht werd. Vanaf september 2018 zijn alle nieuwe modellen die op de markt komen gehomologeerd conform WLTP. Vanaf september 2018 moeten alle verkochte wagens zijn gehomologeerd conform WLTP. Dit nieuwe labtestprotocol wordt aangevuld met een reële emissietest: Real Driving Emission (RDE).

Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een nauwkeuriger beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van hun voertuig.

PEUGEOT EN HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

/image/39/3/peugeot-essence-2018-003-fr.441393.jpg

Inzake uitstoot voldoen de modellen van Peugeot met Euro6-motor i nu al aan de emissienormen die in 2020 van kracht worden.

Dankzij geavanceerde technologie die inspeelt op de toekomstige reglementering (SRC i voor diesel en FAP i voor benzine) voldoen de modellen van Peugeot nu al aan de WLTP-norm (verplicht voor alle personenwagens vanaf september 2018) die de reële gebruiksomstandigheden beter weerspiegelt.

De Groep PSA heeft de introductie van deze nieuwe testprocedure overigens al sinds begin 2015 publiek onderschreven. Om zijn klanten altijd optimaal te informeren, voert de Groep PSA bovendien een beleid van transparantie door op de website van de diverse merken sinds 2016 het verbruik van zijn modellen en sinds 2018 de NOxi-uitstoot in reële gebruiksomstandigheden aan te geven, conform een protocol uitgewerkt in samenwerking met NGO's (T&E en FNE) en gecertifieerd door een onafhankelijke instantie (Bureau Veritas).

WAT VERANDERT ER MET WLTP?

Andere genormaliseerde testprocedures

Emissiemeting met het oog op afstelling van individuele voertuigen Langere afstanden voor de testcycli Hogere testsnelheden Meer realistische rijstijl Langere duur voor de testcycli

VAN NEDC NAAR WLTP

Het nieuwe WLTP-protocol is met name bedoeld om de homologatie te baseren op meer realistische gebruiksomstandigheden voor de voertuigen en technologieën. Het schrijft strengere testvoorwaarden en een dynamischer rijstijl voor dan het NEDC-protocol dat in de jaren '90 werd geïntroduceerd. Zo is het gebaseerd op reële rijomstandigheden, terwijl NEDC was gebaseerd op theoretische rijomstandigheden.

WLTP levert bovendien nauwkeuriger waarden op doordat het rekening houdt met de specifieke kenmerken van elk voertuig, met inbegrip van optionele uitrusting die het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot sterk kan beïnvloeden. De WLTP-waarden liggen dan ook soms hoger dan de NEDC-waarden voor hetzelfde voertuig. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de prestatie- en verbruikswaarden, het is gewoon een andere manier van meten op basis van strengere en langere procedures die de reële gebruiksomstandigheden beter weerspiegelen.

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE TWEE TESTPROCEDURES

NEDC VS WLTP

NEDC WLTP
Testcyclus Enkelvoudige testcyclus Dynamische cyclus die reële rijomstandigheden beter benadert
Duur cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand cyclus 11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfasen 2 fasen, 66 % in de stad en 34 % buiten de stad 4 dynamische fasen, 52 % in de stad en 48 % buiten de stad
Gemiddelde snelheid 34 km/u 46,5 km/u
Maximumsnelheid 120 km/u 131 km/u
Invloed van optionele uitrusting NEDC houdt geen rekening met de impact op de CO2-uitstoot en het energierendement Er wordt rekening gehouden met bijkomende kenmerken (die kunnen variëren van model tot model)
Schakelpunten Vaste schakelpunten Berekend voor elk voertuig
Testtemperaturen Metingen verricht tussen 20 en 30°C Tests verricht bij 23 °C, CO2-uitstoot gecorrigeerd naar 14 °C

EMISSIE IN DE PRAKTIJK

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Vanaf september 2018 moeten alle constructeurs niet alleen het WLTP-homologatieprotocol volgen, ze dienen ook de uitstoot van hun modellen te meten in reële rijomstandigheden (RDE). Dit geldt voor alle wagens die worden verkocht in de EU, Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland.

Tijdens deze RDE-tests wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide (NOx) en fijn stof gemeten op open wegen voor een meer realistisch resultaat.

FAQ

 • Waarvoor staat WLTP?
 • Wat is een WLTP-rijcyclus?
 • Wat betekent WLTP voor mij?
 • Wat betekent RDE?
 • Wat betekent EURO 6?
 • Wat is selectieve katalytische reductie?

 • Waarom de homologatieprocedure wijzigen?
 • Zal het brandstofverbruik stijgen?
 • Zal het brandstofverbruik stijgen?
 • Wanneer wordt dit van kracht?

WLTP is de afkorting van "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen).

Met deze nieuwe testprocedure kunnen meer realistische verbruiks- en emissiewaarden van een voertuig worden gemeten. Vanaf september 2018 moeten alle nieuw ingeschreven wagens WLTP gehomologeerd zijn. Het WLTP-protocol zal geleidelijk de huidige NEDC-procedure (New European Driving Cycle) vervangen.

Verbruik en emissie van een voertuig hangen altijd af van de individuele rijstijl en dus werden wereldwijd een massa gegevens verzameld en gecompileerd voor de WLTP-norm. Aan de hand van deze gegevens zijn er vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam, gemiddeld, snel en zeer snel.

Binnen elk van deze fasen wordt met verschillende intensiteit geaccelereerd, geremd, gestopt enz., om realistische rijsituaties na te bootsen. De combinatie van deze fasen resulteert in de zgn. "rijcyclus".

Het brandstofverbruik wordt vermeld voor vier verschillende rijsituaties, met een gecombineerde waarde voor benzinewagens, dieselwagens, hybrides en plug-in hybrides.

Door de invoering van de WLTP-testprocedure zullen de aangegeven verbruiks- en emissiewaarden de waarden in de praktijk meer benaderen.

Bovendien houdt de WLTP-testprocedure rekening met individuele, optionele uitrustingen (bv. winterbanden of schuifdak), wat bijdraagt tot meer realistische waarden omdat die zijn gebaseerd op de individuele configuratie van uw wagen.

Tegelijkertijd resulteert dit echter ook in hogere verbruiks- en CO2-waarden van wagens met een verbrandingsmotor en een kleinere autonomie van elektrische wagens (met inbegrip van plug-in hybrides). Hierdoor kunnen ook meer wagens in aanmerking komen voor een CO2-belasting. WLTP-gehomologeerde wagens worden echter nog altijd belast op basis van de NEDC-norm. Op korte termijn verandert er dan ook niets aan de heffingen op basis van de CO2-uitstoot (verkeersbelasting, VAA).

RDE is de afkorting van "Real Driving Emissions" (emissies in reële rijomstandigheden). Dit is een nieuwe methode voor het meten van schadelijke uitstoot, zoals bv. stikstofoxide (NOx) en fijne partikels.

Zoals de naam suggereert, worden de metingen uitgevoerd op de weg in reële rijomstandigheden en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt aan de uitlaatpijp van de testwagen een zgn. PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar emissiemeetsysteem) bevestigd.

Met Euro 6 wordt de huidige emissienorm voor schadelijke stoffen aangeduid. Deze norm bepaalt lagere maximumwaarden voor de uitstoot van stikstofoxide en fijne partikels dan de vorige EU5-norm.

Vanaf september 2018* wordt dan in een tweede fase de EURO6-emissienorm verplicht. Deze emissienorm is nog strenger dan de vorige wat de uitstoot van fijne partikels bij benzinewagens betreft.

*Geldt voor nieuwe wagens. Nieuwe emissienormen gelden een jaar eerder voor nieuwe modellen.

Om de schadelijke uitstoot van wagens nog verder terug te dringen, wordt vloeibare ammoniak, AdBlue® genaamd, in het uitlaatsysteem van dieselwagens geïnjecteerd. Met selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) en AdBlue® kan de uitstoot van stikstofoxide met wel 90% worden gereduceerd. Er blijft dan alleen waterdamp, stikstof en CO2 over. 

Wagens worden gehomologeerd aan de hand van een set genormaliseerde parameters, met name de testcyclus.
Met een eenvormige homologatieprocedure kan ook het verbruik en de CO2-uitstoot van verschillende voertuigen onderling worden vergeleken.
De NEDC (New European Driving Cycle), die sinds 1992 werd gehanteerd, wordt vanaf september 2018 vervangen door de WLTP.

De vorige NEDC-procedure was weinig representatief voor de reële gebruiksomstandigheden.
De verbruikswaarden conform WLTP zullen dan ook veel dichter bij de effectieve verbruikswaarden liggen.

Het nieuwe WTLP-protocol heeft geen enkele invloed op het brandstofverbruik van uw wagen. De WLTP-testprocedure resulteert in een hogere CO2-uitstootwaarde in g/km dan NEDC voor eenzelfde voertuig omdat de test eenvoudigweg strenger en langer is, m.a.w. WLTP is betrouwbaarder. Een hogere CO2-uitstootwaarde impliceert bijgevolg geen hoger brandstofverbruik maar is wel realistischer omdat de wagens op een andere manier worden getest.

Vermelding van de WLTP-waarde voor klanten vanaf:

 • 1 januari 2019 voor personenwagens
 • 1 januari 2020 voor bedrijfsvoertuigen