/image/62/1/peugeot-contrat-de-maintenance-lifestyle-2015-01.8931.1.181621.jpg

De verzekering bij uitstek, voor u en uw Peugeot

Ook al kiest u voor een wagen van meer dan 5 jaar oud, toch verdient ook die een aangepaste bescherming zodat u duurzaam kunt genieten van de kwaliteiten van het merk met de leeuw. En dat aan een voordelige prijs. PSA Primo Verzekering, de formule mini-omnium voor wagens ouder dan 5 jaar, laat u in alle vrijheid genieten van uw tweedehandswagen.

Dekking BA

/image/62/2/peugeot-2008-2016-321-fr.181622.jpg

Mini-omnium

/image/62/4/peugeot-3008-2016-962-fr.181624.jpg

Laat ons uw belangen verdedigen

/image/62/7/peugeot-lifestyle-1505pc-nik9860.181627.jpg

Denk ook aan uzelf

/image/62/3/peugeot-2008-2016-562-fr.181623.jpg

Mobiliteitsgarantie

/image/62/5/peugeot-lifestyle-1505pc-1051.181625.jpg

De onmisbare dekking BA

Een verkeersongeval kan iedereen overkomen. Weten dat u bent beschermd, ook al bent u verantwoordelijk voor het ongeval, geeft dan ook een geruststellend gevoel.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), die in België wettelijk is verplicht, is de basiswaarborg van een autoverzekering en vergoedt in uw plaats de schade aan derden bij een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent.

PSA Verzekering vult die waarborg gratis aan met:

  • Een eerste hulp waarmee u gedurende 24 uur over een vervangwagen beschikt indien uw wagen niet meteen na een ongeval in België kan worden hersteld.
  • De waarborg EURO+, die u bijstaat wanneer u bij een ongeval (deels of volledig in uw recht) in de meeste landen van West-Europa, gewond raakt. EURO+ schiet de meeste kosten voor en compenseert de vergoeding voor lichamelijke schade, die in het buitenland vaak lager uitvalt.
  • De bijstand bij herstellingen bij een ongeval waarbij u volledig in uw recht bent of als aanvulling van uw waarborg materiële schade. Uw Peugeot Erkend Hersteller stelt u gratis een vervangwagen ter beschikking zolang uw Peugeot wordt hersteld of gedurende 6 dagen bij totaalverlies.
    Na diefstal kunt u ook gebruikmaken van een vervangwagen gedurende 30 dagen, op voorwaarde dat u heeft ingetekend op de diefstalwaarborg. Indien u na totaalverlies of diefstal voor een nieuwe Peugeot kiest, worden deze termijnen verlengd tot de leveringsdatum van uw nieuwe wagen, met een maximum van 3 maanden.

Mini-omnium: bescherm uw Peugeot tegen een correcte prijs

Uw Peugeot is niet meer nieuw en u wenst deze niet meer te verzekeren tegen materiële schade. Toch wilt u hem nog optimaal verzekeren. Kies dan voor PSA Primo Assurance, de formule mini-omnium die dekking biedt bij:

  • Diefstal of poging tot diefstal
  • Glasbreuk
  • Brand
  • Natuurkrachten (storm, hagel,...) en botsing met dieren

Laat ons uw belangen verdedigen

/image/62/6/peugeot-lifestyle-1505pc-pat5724.181626.jpg

Bij een ongeval ontstaat er vaak onenigheid tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt dit in de rechtbank. De dekking rechtsbijstand van PSA Verzekering is er om uw belangen te verdedigen. Ze onderneemt de nodige stappen om uw schade vergoed te krijgen en draagt de kosten voor uw juridische bijstand.

Denk ook aan uzelf

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de bestuurder bij een ongeval waarbij hij in fout is niet verzekerd tegen eigen lichamelijk letsel. De factuur kan dan al snel oplopen en alle kosten zijn voor zijn eigen rekening. Gelukkig zorgt de optie ‘Veiligheid van de bestuurder’ in alle omstandigheden voor de nodige gemoedsrust. Zelfs indien u met de wagen van iemand anders rijdt.

Mobiliteitsgarantie

Uw auto is uw vrijheid. Hoe betrouwbaar uw Peugeot ook is, diefstal, pech of een ongeval kan iedereen overkomen. Met Hulpverlening +, als aanvulling op uw autoverzekering, kunt u ook rekenen op onze uitgebreide bijstandsverzekering. Zowel in België als in het buitenland, 24u/24 en 7d/7.