CORONAVIRUS | PEUGEOT BLIJFT VOOR JOU BESCHIKBAAR MEER INFORMATIE

OCCASIE PREMIUM

/image/60/7/peugeot-contrat-de-maintenance-lifestyle-2015-01.8931.1.181607.jpg

De verzekering bij uitstek, voor u en uw Peugeot

U heeft gekozen voor een Leeuwe Occasie. Een zekerheid op het vlak van comfort, veiligheid en rijplezier. Uiteraard wilt u uw wagen, net als een nieuwe wagen, een maximale bescherming bieden. U wilt dan ook een volledige dekking die uw wagen in functie van zijn leeftijd naar waarde schat. PSA Premium Verzekering biedt u een specifieke verzekeringsformule voor wagens van 2 tot 5 jaar oud.

Dekking BA

/image/60/8/peugeot-2008-2016-321-fr.181608.jpg

Omnium 24+

/image/61/0/peugeot-3008-2016-962-fr.181610.jpg

Laat ons uw belangen verdedigen

/image/61/3/peugeot-lifestyle-1505pc-nik9860.181613.jpg

Denk ook aan uzelf

Peugeot 2008

Mobiliteitsgarantie

/image/61/1/peugeot-lifestyle-1505pc-1051.181611.jpg

De onmisbare en volledige dekking BA

Een verkeersongeval kan iedereen overkomen. Weten dat u bent beschermd, ook al bent u verantwoordelijk voor het ongeval, geeft dan ook een geruststellend gevoel.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), die in België wettelijk is verplicht, is de basiswaarborg van een autoverzekering en vergoedt in uw plaats de schade aan derden bij een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent.

PSA Verzekering vult die waarborg gratis aan met:

 • Een eerste hulp waarmee u gedurende 24 uur over een vervangwagen beschikt indien uw wagen niet meteen na een ongeval in België kan worden hersteld.
 • De waarborg EURO+, die u bijstaat wanneer u bij een ongeval (deels of volledig in uw recht) in de meeste landen van West-Europa, gewond raakt . EURO+ schiet de meeste kosten voor en compenseert de vergoeding voor lichamelijke schade, die in het buitenland vaak lager uitvalt.
 • De bijstand bij herstellingen bij een ongeval waarbij u volledig in uw recht bent of als aanvulling van uw waarborg materiële schade. Uw Peugeot Erkend Hersteller stelt u gratis een vervangwagen ter beschikking zolang uw Peugeot wordt hersteld, of gedurende 6 dagen bij totaalverlies.
  Na diefstal kunt u ook gebruikmaken van een vervangwagen gedurende 30 dagen, op voorwaarde dat u heeft ingetekend op de diefstalwaarborg. Indien u na totaalverlies of diefstal voor een nieuwe Peugeot kiest, worden deze termijnen verlengd tot de leveringsdatum van uw nieuwe wagen, met een maximum van 3 maanden.

Omnium 24+:

bied uw Leeuwe Occasie de bescherming die hij verdient

Net als voor een nieuwe wagen wilt u uw wagen een maximale bescherming bieden maar wel tegen een lagere premie. En u wenst zekerheid over de schadevergoeding bij totaalverlies. U wilt dan ook een volledige dekking die uw wagen in functie van zijn leeftijd naar waarde schat. PSA Premium Verzekering, speciaal voor wagens van 2 tot 5 jaar oud, biedt u omnium 24+, de omniumformule die uw Peugeot Leeuwe Occasie optimaal verzekert op basis van de factuurwaarde.

Omnium 24+ biedt u dezelfde dekking als een omnium. Zo bent u verzekerd tegen:

 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Glasbreuk
 • Brand
 • Natuurkrachten (storm, hagel,...) en botsing met dieren
 • Materiële schade door een ongeval, transport van een voertuig, vandalisme of kwaad opzet

Omnium 24+ van PSA Premium Verzekering staat voor:

Een geruststellende vergoeding
Bij een totaalverlies ontvangt u een vergoeding die overeenstemt met de waarde van uw wagen op het moment van het schadegeval. Om die te berekenen, verminderen we de verzekerde waarde met 1% per gestarte maand vanaf de inwerkingtreding van de waarborg omnium 24+.

Bij economisch totaalverlies, waarbij de herstelkosten hoger zijn dan de waarde op het moment van het ongeval, heeft u de keuze tussen:

 • Een totaalverliesvergoeding
 • De mogelijkheid om uw wagen te laten herstellen bij een Peugeot Erkend Hersteller. In dat geval stemt het bedrag dat PSA Verzekering voor de herstellingen betaalt overeen met de totaalverliesvergoeding vermeerderd met een maximum van 10% (met een plafond van 1.000 €). Het eventueel saldo van de herstelkosten valt te uwen laste.

Een vaste franchise bij materiële schade

Bij ondertekening van uw contract weet u exact hoeveel de vrijstelling bedraagt. Zo vermijdt u onaangename verrassingen bij een schadegeval!

Laat u uw wagen herstellen door een Peugeot Erkend Hersteller, dan krijgt u 75 € korting op het bedrag van uw vaste franchise.

Of kiest u voor de optie ‘Eigen risico materiële schade aan 0 € bij eerste schadegeval'? De vaste franchise wordt dan teruggebracht tot 0 €:

 • Bij herstelling door een Peugeot Geconventioneerd Hersteller en indien de herstellingskosten excl. BTW hoger liggen dan het bedrag van de vaste franchise
 • Bij totaalverlies

Laat ons uw belangen verdedigen

/image/61/2/peugeot-lifestyle-1505pc-pat5724.181612.jpg

Bij een ongeval ontstaat er vaak onenigheid tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt dit in de rechtbank. De dekking rechtsbijstand van PSA Verzekering is er om uw belangen te verdedigen. Ze onderneemt de nodige stappen om uw schade vergoed te krijgen en draagt de kosten voor uw juridische bijstand.

Denk ook aan uzelf

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de bestuurder bij een ongeval waarbij hij in fout is niet verzekerd tegen eigen lichamelijk letsel. De factuur kan dan al snel oplopen en alle kosten zijn voor eigen rekening. Gelukkig zorgt de optie ‘Veiligheid van de bestuurder’ in alle omstandigheden voor de nodige gemoedsrust. Zelfs indien u met de wagen van iemand anders rijdt.

Mobiliteitsgarantie

Uw auto is uw vrijheid. Hoe betrouwbaar uw Peugeot ook is, diefstal, pech of een ongeval kan iedereen overkomen. Met Hulpverlening +, als aanvulling op uw autoverzekering, kunt u ook rekenen op onze uitgebreide bijstandsverzekering. Zowel in België als in het buitenland, 24u/24 en 7d/7.