Peugeot Assistance

peugeot assistance

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT stelt alles in het werk om je mobiliteit te garanderen bij autopech. Je wordt ter plaatse geholpen of versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-hersteller, 7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en in veertien andere landen en gebieden!

Je PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden opdat je toch de weg op zou kunnen.

CONTACTEER ONS

02.627.61.20

Nieuwe voertuigen

De service is inbegrepen in geval van volledige immobilisatie van een voertuig als gevolg van een storing gedekt door de 2 jaar Contractuele Peugeot Waarborg.

Je kan langer van deze dienst genieten wanneer je een servicecontract afsluit:

 • Optiway Extension
 • Optiway Budget
 • Optiway Maintenance
 • Revisions Book

Aarzel niet je Peugeot-verkooppunt te contacteren voor meer informatie.

Tweedehandsvoertuigen

Je geniet van deze service wanneer je kiest voor:

Premium :

 • Tot 24 maanden garantiei
 • Peugeot Assistance 24/24 overal in Europai

Primo :

 • 12 maanden garantiei
 • Peugeot Assistance Belux 24/24i

Aarzel niet je Peugeot-verkooppunt te contacteren voor meer informatie.

GRATIS BIJSTAND VOOR WAGENS TOT 8 JAAR OUD

Een ongeval of autopech in Europa

Ongeval of panne ? Je kan op ons rekenen 24u/24 en 7d/7 !

 • Depannage-Sleping gratis binnen het deelnemend Peugeot dealernet
 • Zonder ondertekening van bijkomend contract of enige aankoopverplichting
 • Uitgezonderd reparatiekosten

Aarzel niet je Peugeot-verkooppunt te contacteren voor meer informatie.

Gelokaliseerde bijstand

Onze ploegen staan overal in Europa klaar om bijstand te bieden per telefoon of via een eenvoudige druk op de knop met de Peugeot-leeuw voor de voertuigen die uitgerust zijn met Peugeot Connect SOS, Peugeot Connect Nav of Peugeot Connect Com 3D.

 • Algemene voorwaarden van de Peugeot Assistance

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PEUGEOT ASSISTANCE 

1. Gedekte wagens:

De voertuigen van het merk Peugeot die minder dan 8 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de datum waarop de wagen voor het eerst in het verkeer gebracht werd. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten: lange- en korte termijn huurwagens, huurwagens met aankoopoptie, wagens bestemd voor vervoer tegen betaling van personen, evenals ziekenwagens, taxi’s en leswagens.

In geval van een incident, geniet elke gebruiker van de wagen van de prestaties,

2. Gedekte incidenten:

Incidenten die worden gedekt zijn ongevallen en mechanische, elektrische of elektronische pannes, met uitzondering van batterijpannes, lekke band, vergissing in of gebrek aan brandstof, verlies van sleutels.

Het incident moet zich voordoen op Europees grondgebied en de wagen ongeschikt maken om te rijden.

De gebruiker geniet enkel van een gratis bijstand indien de prestaties zijn gevraagd en bekomen via een tussenpersoon van Peugeot Assistance op het nummer +32 2 627 61 20 en dit van zodra het incident zich heeft voorgedaan.

De volgende incidenten worden dus niet gedekt: brand, lekke band, verlies of diefstal van sleutels, diefstal of poging tot diefstal, vergissing in of gebrek aan brandstof, wegzakking of vastlopen, hoge waterstand, natuurrampen, vandalisme, oproer, immobilisatie vanwege de ordediensten en deze die gedekt zijn door de 2 jaar contractuele Peugeot garantie of door een Peugeot Servicecontract.

 

3. Verleende prestaties:

De gebruiker doet beroep op Peugeot Assistance op het groene nummer +32 (0)6 27 61 20, 24 uur/24 en 7 dagen/7 bereikbaar, zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen.

In geval van een incident gedekt onder de huidige algemene voorwaarden, genieten zowel de bestuurder als de passagiers van het voertuig.

Het aantal begunstigden is beperkt tot het aantal plaatsen zoals aangegeven op het inschrijvingsformulier van de wagen.

Hieronder worden de prestaties uitvoerig beschreven: Pechverhelpings- en takelprestaties:

Waar mogelijk wordt er ter plaatse hulpverleend; zo niet, wordt het voertuig getakeld:

 • Bij panne, tot aan de door de klant gevraagde werkplaats van een lid van het Peugeot-netwerk, binnen een straal van 20km.
 • Bij ongevallen, tot aan de door de klant gevraagde werkplaats van een lid van het Peugeot-netwerk, binnen een straal van 20km.

Vervangwagen:

De vervangwagen is steeds ten laste van de klant.

De vervangwagen wordt teruggegeven op de plaats waar desbetreffend wagen wordt overgenomen.

Niet-gedekte prestaties:

De gratis Peugeot bijstand dekt niet:

 • Herstellingen die volgen op een incident, inclusief de herstellingen die zijn uitgevoerd tijdens de pechverhelping ter plaatse;
 • Telefonie, maaltijden, transport, accomodatie;
 • Alle prestaties of leveringen die niet uitdrukkelijk onder de huidige algemene voorwaarden vallen.

 

4. Diversen

Peugeot heeft het recht om op elk moment het Aanbod van gratis bijstand in te trekken. In dat geval, blijven de nieuwe voertuigen van het merk Peugeot die verkocht werden aan het cliënteel vóór de stopzetting van het Aanbod genieten van desbetreffend Aanbod tot aan de verstrijkingsdatum van het Aanbod.