COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

Verbruik in de praktijk

VERBRUIK IN DE PRAKTIJK (1)

Geen antwoord van de API

Vul de volgende velden in om het verbruik in te schatten :
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Selecteer de afmetingen

GESCHAT GEMIDDELD VERBRUIK IN DE PRAKTIJK (1) :

De verbruikswaarden verschijnen hier nadat u de velden hebt ingevuld

GESCHAT GEMIDDELD VERBRUIK IN DE PRAKTIJK (1) :

Verbruik met geconstateerde gemiddelde belading :

l/100km

Verbruik ongeladen :

l/100km

Verbruik bij maximaal toegelaten massa :

l/100km

Meer info

(1) Het gemiddeld werkelijk verbruik geraamd op basis van het gebruik van de wagen in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend op basis van die gegevens. Deze raming wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naar gelang van de reële gebruiksomstandigheden. Deze raming moet onderscheiden worden van het verbruik gemeten volgens de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden) en is afhankelijk van de hypothesen en voorwaarden van het meetprotocol. Het heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol kan geraadpleegd worden op de website van de Groep PSA, groupe-psa.com.

Selecteer de afmetingen van

Nuttige hoogte
mm

Totale hoogte
mm

Nuttige lengte
mm

Totale lengte
mm

Selecteer de afmetingen van

Lengten

Nuttige lengte : mm

Totale lengte : mm

Hoogten

Nuttige hoogte : mm

Totale hoogte : mm

VERBRUIK IN DE PRAKTIJK

Om zijn klanten nog beter te informeren, biedt Peugeot, een merk van de PSA Groep, toegang tot een onafhankelijke en gecertificeerde meting over het reële verbruik in de praktijk. De Groep werkt hiervoor samen met de niet-gouvernementele organisatie Transport & Environment (1) en de federatie France Nature Environnement (2). Samen hebben ze een protocol opgesteld voor metingen van het verbruik in reële omstandigheden, dat goedgekeurd is door het classificatiebureau Bureau Veritas (3). Dit protocol dient om metingen van het reële verbruik van de wagens in het verkeer te meten, op een parcours van 92,3 km in de stad, op autowegen en op snelwegen. De gemeten wagens rijden op openbare wegen in de gebruikelijke verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage/lading aan boord. Tijdens het rijden wordt ook de airconditioning of de verwarming bediend. Het parcours voorziet hoogteverschillen die representatief zijn voor de praktijkomstandigheden (4). Dit past in het kader van de transparantie die Peugeot als merk van de Groep PSA naar zijn klanten toe wilt uitdragen.