CORONAVIRUS | PEUGEOT BLIJFT VOOR JOU BESCHIKBAAR MEER INFORMATIE

Waarom een elektrische wagen kiezen?

/image/23/3/peugeot-par-2015-070-fr.283233.jpg

De fiscale voordelen van een elektrische wagen

120% belastingaftrek

De aankoop van een 100% elektrische wagen door een vennootschap is voor 120% fiscaal aftrekbaar. In geval van leasing kunnen de intresten tot 100% worden ingebracht. De brandstof, nl. elektriciteit, kan voor 75% fiscaal afgetrokken worden.

BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

100% elektrisch aangedreven wagens zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het minimumtarief voor de inschrijvingstaks van toepassing.

Jaarlijkse verkeersbelasting

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens vrijgesteld van verkeersbelasting. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest geldt voor 100% elektrische wagens de minimum verkeersbelasting.

VAA (Voordeel Alle Aard)

Werknemers die beschikken over een firmawagen die voor privédoeleinden gebruikt mag worden, dienen hiervoor een Voordeel van Alle Aard in rekening te brengen in hun personenbelasting. Voor 100% elektrische wagens geldt het laagste percentage van 4% bij de berekening van het Voordeel Alle Aard. Hierdoor profiteert u in de meeste gevallen van het minimumbedrag van 1.250€.