COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

GELIJKVORMIGHEID / ORIGINE / OMBOUWINGEN

peugeot-solutions-financement

Bestel uw gelijkvormigheidsattest(COC), het officiële document dat nodig is voor de registratie van een voertuig in België of in het buitenland.

De PSA-groep, de moedermaatschappij van Peugeot, stelt een unieke website ter beschikking waar u de vereiste documenten (of duplicaten) kunt bekomen voor de inschrijving of herinschrijving van uw voertuig.

De duidelijke en gebruiksvriendelijke website is bedoeld voor wie zich in een van de situaties hieronder bevindt. Meer bepaald gaat het om situaties die te maken hebben met de invoer, de uitvoer of de toestemming tot ombouwing van een voertuig.

De PSA-groep, de moedermaatschappij van Peugeot, stelt een unieke website ter beschikking waar u de vereiste documenten (of duplicaten) kunt bekomen voor de inschrijving of herinschrijving van uw voertuig.

De duidelijke en gebruiksvriendelijke website is bedoeld voor wie zich in een van de situaties hieronder bevindt. Meer bepaald gaat het om situaties die te maken hebben met de invoer, de uitvoer of de toestemming tot ombouwing van een voertuig.

U WILT...

coc_circle_benl

U WILT...

coc_circle_benl

  • EEN WAGEN EXPORTEREN
  • EEN WAGEN IMPORTEREN
  • EEN WAGEN EXPORTEREN
  • EEN DUPLICAAT BESTELLEN

Een voertuig uitvoeren vanuit een Europees land naar een ander Europees land

U heeft een voertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een voertuig uitvoeren vanuit een Europees land naar een ander Europees land

U heeft een voertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een voertuig dat in het buitenland ingeschreven is, invoeren in België

U heeft een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land (niet België), en u wilt dat inschrijven in België.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een voertuig dat in het buitenland ingeschreven is, invoeren in België

U heeft een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land (niet België), en u wilt dat inschrijven in België.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een tweedehandsvoertuig dat in België ingeschreven is, uitvoeren vanuit België naar een ander Europees land

U heeft een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in België, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een tweedehandsvoertuig dat in België ingeschreven is, uitvoeren vanuit België naar een ander Europees land

U heeft een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in België, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land.

U heeft een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

Een duplicaat bestellen van een gelijkvormigheidsattest (COC)

U bent uw gelijkvormigheidsattest (COC: Certificate of Conformity) kwijt of het werd gestolen, en u zou graag een duplicaat willen ontvangen.

Een duplicaat bestellen van een gelijkvormigheidsattest (COC)

U bent uw gelijkvormigheidsattest (COC: Certificate of Conformity) kwijt of het werd gestolen, en u zou graag een duplicaat willen ontvangen.

Het gelijkvormigheidsattest (COC) wordt enkel in het Frans en in het Engels opgesteld. Gelieve te controleren of het door uw lokale administratie wordt aanvaard. In sommige gevallen zijn een "Attest van gedeeltelijke identificatie" en/of een "Beschrijving", of andere documenten vereist. Automobiles Peugeot wijst elke verantwoordelijkheid af voor aanvragen die gebeuren via een andere website dan coc.psa-peugeot-citroen.com. Andere websites hebben geen enkele band met Peugeot.

Sinds het koninklijk besluit van 6 september 2013 zijn de in België ingevoerde voertuigen die eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven, niet meer onderworpen aan de verplichting om vóór inschrijving het COC voor te leggen. In bepaalde gevallen kan echter wel een COC gevraagd worden: als het inschrijvingsbewijs  onvolledig of onleesbaar is, wat CO2-uitstoot, massa's, milieunorm, enz. betreft. We vragen u daarom te informeren bij de keuring van het gewest waarin u uw voertuig wilt invoeren, of een COC al dan niet vereist is.   

Het gelijkvormigheidsattest (COC) wordt enkel in het Frans en in het Engels opgesteld. Gelieve te controleren of het door uw lokale administratie wordt aanvaard. In sommige gevallen zijn een "Attest van gedeeltelijke identificatie" en/of een "Beschrijving", of andere documenten vereist. Automobiles Peugeot wijst elke verantwoordelijkheid af voor aanvragen die gebeuren via een andere website dan coc.psa-peugeot-citroen.com. Andere websites hebben geen enkele band met Peugeot.

Sinds het koninklijk besluit van 6 september 2013 zijn de in België ingevoerde voertuigen die eerder in een andere lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven, niet meer onderworpen aan de verplichting om vóór inschrijving het COC voor te leggen. In bepaalde gevallen kan echter wel een COC gevraagd worden: als het inschrijvingsbewijs  onvolledig of onleesbaar is, wat CO2-uitstoot, massa's, milieunorm, enz. betreft. We vragen u daarom te informeren bij de keuring van het gewest waarin u uw voertuig wilt invoeren, of een COC al dan niet vereist is.   

Meer informatie

Wilt u hierover meer te weten komen? Bekijk dan de FAQ's via de knop hiernaast.

U vindt er tal van specifieke, duidelijk uitgelegde gevallen en bijkomende informatie.

Meer informatie

Wilt u hierover meer te weten komen? Bekijk dan de FAQ's via de knop hiernaast.

U vindt er tal van specifieke, duidelijk uitgelegde gevallen en bijkomende informatie.