COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

DUURZAME ONTWIKKELING

/image/05/8/peugeot-208-2019-362-fr.585058.jpg

ONTWERP

/image/05/1/peugeot-208-2019-450-fr.585051.jpg

INNOVATIE EN SCHONE TECHNOLOGIE

Alle PEUGEOT teams streven naar een minimale milieu-impact, van de ontwerpfase tot het einde van de levensduur van onze modellen. Naast het respecteren van de milieunormen, werpt PEUGEOT zich ook op als voorloper inzake duurzame mobiliteit en stelt het dan ook alles in het werk om de ecologische voetafdruk van zijn wagens te beperken.

TECHNOLOGIE OM BRANDSTOFVERBRUIK EN UITSTOOT TE REDUCEREN

PEUGEOT blijft zijn benzine- en dieselmotoren optimaliseren.
Dankzij de Plug-in Hybridetechnologie kunnen een PureTech-benzinemotor en twee elektromotoren worden gecombineerd.
De PEUGEOT iOn en de gloednieuwe PEUGEOT e-208 en PEUGEOT e-2008 zijn 100% elektrische modellen voor een verantwoorde stadsmobiliteit.

MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN

De Groep PSA wenst zijn toonaangevende positie terzake te versterken, met gemiddeld 30% milieuvriendelijke materialen per voertuig (gerecycleerde metalen, polymeren op basis van groene grondstoffen, etc.). Bij de keuze van deze nieuwe materialen worden uiteraard strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen gehanteerd.
De Groep PSA zet sterk in op het gebruik van polymeren op basis van groene grondstoffen. Het gaat om gerecycleerde kunststoffen, natuurlijke vezels of biomaterialen (polymeren op basis van hernieuwbare grondstoffen). Op die manier kunnen wij besparen op kunststoffen van fossiele oorsprong en ondersteunen wij de recyclagesector.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

/image/05/5/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.585055.jpg

ONTWERP MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING

Wat productontwikkeling betreft, steunt de recyclagestrategie van PEUGEOT op twee pijlers:

 • Ontwerp met het oog op duurzame ontwikkeling
 • Ontwikkeling en toepassing van materiaalcycli voor de autobouw
/image/05/7/image1.585057.png

VERANTWOORDE PRODUCTEN:

Ontwikkeling :

 • Evaluatie van de levenscyclus
 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling

Productie:

 • Gebruik van recyclagematerialen (recyclaten)

Gebruik:

 • Afvoer door dealers (afvalbeheer)
 • Wisselstukken

Valorisatie:

 • Valorisatie van het voertuig
 • Zuivering en voorbehandeling
 • Europese Richtlijn inzake afgedankte voertuigen

Om alle producten van PEUGEOT te laten voldoen aan onze eisen inzake recyclage, dienen alle PEUGEOT ontwerpteams de richtlijnen inzake "recycleerbaarheid/valorisatie" te volgen.
Op deze manier kunnen onze ingenieurs ook bepalen hoe makkelijk onderdelen, componenten etc. kunnen worden gerecycleerd op het einde van de levensduur van de wagen.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP :

 • Materiaalkeuze ingegeven door duurzame ontwikkeling
 • Zuivering
 • Voorbehandeling

PEUGEOT maakt al geruime tijd meer en meer gebruik van gerecycleerde materialen, ook wel "recyclageproducten" genoemd. De Groep wenst op die manier wagens te bouwen die voor minstens 30% uit gerecycleerde materialen of biomaterialen bestaan. Vanuit technisch oogpunt werden heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit van deze gerecycleerde materialen te verbeteren.


Recyclageproducten moeten dan ook voldoen aan dezelfde technische eisen als nieuwe producten. Gerecycleerde materialen krijgen de voorkeur wanneer ze onderdelen niet duurder maken. De kwaliteit mag er nooit onder lijden. Ons recyclageteam stelt alles in het werk om de normen inzake esthetiek en mechanische en thermische duurzaamheid te respecteren alsook aan de prestatienormen te voldoen.

Zo is de kwaliteit van gerecycleerde materialen zo hoog dat ze ondertussen ook kunnen worden gebruikt voor zowel zichtbare als verborgen onderdelen van PEUGEOT-voertuigen.

FABRICAGE

/image/05/2/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.585052.jpg

ISO 14001 CERTIFICAAT

Momenteel beschikken al onze fabrieken over het ISO 14001 certificaat. Deze norm van 1996 verplicht fabrieken tot het uitwerken van systemen voor het bewaken, controleren en meten van de milieu-effecten van productieprocessen. Dit certificaat voorziet ook in de nodige opleiding van het personeel inzake milieubehoud.

REPARATIE

AFVALBEHEER DOOR PEUGEOT CONCESSIEHOUDERS

Het PEUGEOT-net hanteert drie grote criteria inzake milieubeheer:

 • Sorteren en inzamelen door erkende organisaties van afval na onderhoud en reparatie
 • Respecteren van nationale en Europese wetgeving
 • Volledige traceerbaarheid van afval tot en met de recyclage van voertuigen
 • Sorteren en inzamelen van afval conform de procedures voor afgedankte producten van het merk.
/image/05/4/ap-2018-atelier-vidange-workshop-drain-002.585054.jpg

RUILONDERDELEN: EEN KWALITEITSVOLLE OPTIE

Moet er een onderdeel van jouw PEUGEOT worden vervangen? Dan kan je de milieu-impact beperken door te opteren voor een ruilonderdeel. De revisie van versleten PEUGEOT-onderdelen gebeurt op basis van strenge normen. Deze onderdelen worden geleverd met dezelfde fabrieksgarantie als nieuwe onderdelen.

ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE OPLOSSING

Verleng de levensduur van jouw PEUGEOT en hou die in topconditie voor een redelijke kostprijs die in verhouding staat tot de leeftijd van de wagen.
Zo draag je bij tot ons streven naar een beter milieu, optimale recyclage en minimaal afval.

MILIEUBEHEER EN AFGEDANKTE PRODUCTEN

RECYCLAGE VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN

PEUGEOT werkt al jaren samen met erkende sloopbedrijven om afgedankte voertuigen van alle merken te verzamelen en te verwerken met respect voor het milieu. Zo streven wij naar een valorisatie van 95%, met minstens 85% hergebruik en recyclage van materialen.

/image/05/6/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.585056.jpg

JOUW AFGEDANKTE PEUGEOT INLEVEREN

Inlevering
De laatste eigenaar levert de wagen in bij een Peugeot-partner. Na controle van het voertuig wordt een sloopcertificaat afgeleverd.

Voorbehandeling en zuivering
Eerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags gedeactiveerd. Vervolgens worden alle brandstoffen en andere vloeistoffen afgetapt. Dit geldt voor de motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof en koelmiddel van de airco.

Demontage
De volgende stap bestaat in het demonteren van onderdelen en systemen om die dan te kunnen verkopen als tweedehandsonderdelen of te reviseren tot ruilonderdelen. Indien economisch niet rendabel, worden materialen zoals kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycleerd.

Opslag
Materialen die schadelijk zijn voor het milieu worden verzameld en gerecycleerd of verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.

Shredder
De voorbehandelde wrakken komen terecht in een shredder die de materialen van afgedankte voertuigen sorteert voor recyclage of valorisatie.

Post-schreddingtechnologieën
De bekomen fracties worden vervolgens behandeld met behulp van diverse technologieën (magnetisch, Foucaultstromen, flotatie) om zo materialen te bekomen die kunnen fungeren als secundaire grondstoffen.

Recyclage/valorisatie/afvoer
De materiaalfracties afkomstig van de shredder kunnen worden gerecycleerd (bijvoorbeeld ter vervanging van kolen in hoogovens of voor het drogen van waterzuiveringsslib) of gerecupereerd door de cementindustrie. Op die manier kan een voertuig tot 95% worden gevaloriseerd en de hoeveelheid afval aanzienlijk worden gereduceerd.

INZAMELNET - RECYCLEER JOUW PEUGEOT

/image/05/3/ap-2018-architecture-002.585053.jpg

Bij de inzameling van afgedankte voertuigen stellen wij alles in het werk om het milieu maximaal te ontzien. Vandaag is recyclage geen keuze meer maar een wettelijke verplichting. Deze wetgeving eist van constructeurs dat ze het afval door de productie en het afdanken van voertuigen beperken.

Eigenaars van een PEUGEOT kunnen hun wagen op het einde van de levensduur inleveren bij een PEUGEOT-partner. Deze service is gratis en onderworpen aan bepaalde voorwaarden (zie hieronder).

Zo garanderen wij dat jouw afgedankte wagen op een milieuvriendelijke wijze wordt gerecycleerd. Wij zien erop toe dat al onze inzamelpunten voldoen aan de wettelijke voorschriften en reglementering inzake afgedankte voertuigen. Al onze partners, alle procedures en documentatie met betrekking tot alle ingaande en uitgaande materiaalstromen worden bovendien gecontroleerd door onze recyclage-experts.

Voor de recyclagepremie (BlueEco) gelden voorwaarden:

 • Uitsluitend voor particulieren
 • Het afgedankte voertuig moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven op naam van de eigenaar van de nieuwe wagen
 • Het afgedankte voertuig moet compleet zijn
 • Alle boorddocumenten moeten aanwezig zijn.

Breng jouw afgedankte wagen binnen bij onze overnamepartner die jou een sloopbewijs zal afleveren, samen met de nodige documenten om de inschrijving te annuleren. Zo ben je zeker dat je oude wagen op een milieuvriendelijke manier zal worden gesloopt.

Recycleer jouw wagen: https://www.febelauto.be/nl/vind-je-recyclagepunt