308 SW

PEUGEOT 308 SW GT LINE

PEUGEOT 308 SW

AFWERKINGEN

MOTOREN

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT


Waarden conform WLTP(1): Gemengd brandstofverbruik 6,1 tot 7,5 - CO2-uitstoot (gemengd) WLTP: 131 tot 181 (g/km)

(1) De vermelde waarden inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn conform homologatie WLTP (EU Richtlijn 2017/948). Vanaf 1 september 2018 worden nieuwe wagens gehomologeerd op basis van een wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), een meer realistische procedure voor het meten van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Deze meer realistische WLTP-procedure vervangt de bestaande Europese NEDC-procedure. Door de meer realistische testomstandigheden liggen het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot gemeten met de WLTP-procedure doorgaans hoger dan de waarden gemeten met de NEDC-procedure. Deze waarden kunnen bovendien variëren in functie van de uitrusting, opties en gemonteerde banden. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dealer. Meer informatie vind je op de PEUGEOT website van jouw land.

Waarden conform NEDC(2): Gemengd brandstofverbruik 4,0 tot 5,8, 3,7 tot 4,9 buiten de stad en 4,4 tot 7,2 in de stad conform NEDC (l/100 km) - CO2-uitstoot (gemengd) NEDC: 105 tot 131 (g/km)

(2) Verbruik en CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van de nieuwe WLTP-reglementering (EU Richtlijn 2017/948) en omgezet naar NEDC om te kunnen worden vergeleken met andere voertuigen. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dealer. De waarden houden geen rekening met gebruiksomstandigheden, rijstijl, uitrusting noch opties en kunnen verschillen in functie van de gemonteerde banden. Meer informatie over brandstofverbruik en CO2-uitstoot vind je in de praktische gids "Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO₂ des véhicules particuliers neufs" die gratis beschikbaar is in alle verkooppunten of bij ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) of op http://www.carlabelling.ademe.fr/ Quid Belux? Meer informatie vind je op de PEUGEOT website van jouw land.