Uitzonderlijke Aanbiedingen

508

VERZEKER JE VEILIGHEID

MET RIJHULPSYSTEMEN

rIFTER

PSA Verzekering moedigt je aan je wagen uit te rusten met rijhulpsystemen en zo je verzekeringspremie te verlagen. En mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoen, dan geniet je van diensten die je het leven een stuk makkelijker maken!

Profiteer van 10% korting op de premie BA + volledige Omniumi bij aankoop van een nieuwe Peugeot  uitgerust met minstens 2 rijhulsystemen of meer die PSA Verzekering in aanmerking neemt !

Wilt u meer informatie over PSA Verzekering of een offerte aanvragen? Bel dan naar het gratis nummer 0800 96 391.

Bekijk de algemene voorwaarden 2019 >
Bekijk de algemene voorwaarden 2018>
Productfiche (IPID) lezen 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen.

De belangrijkste uitsluitingen voor het verzekering product zijn:

  • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig, …
  • Voor de bescherming materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
  • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
  • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. PSA Verzekering werd ontwikkeld door A. Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ontevreden?

Contacteer voor een eventuele klacht Customer Protection. (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier).

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, richt je dan tot onze dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

  • Wettelijke vermeldingen

Het product Peugeot Verzekering is een verzekering die de waarborgen Aansprakelijkheid, Bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium,…), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening
omvat. Dit product werd ontwikkeld door A.Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bel gratis naar 0800/96.391 om meer inlichtingen of een offerte te krijgen. Wij nodigen je uit de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten.
Daarin vind je de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen. Je kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.peugeot.be. In het geval van
een eventuele klacht kan je beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de je aangeboden oplossing niet voldoet, kan je je wenden tot
de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K .B. 04-07- 1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België)
• Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPP Brussel. PSA Finance Belux nv • Avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-l’Alleud • KBO nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2
370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van
A.Belgium nv. Door de FSMA erkende Peugeot-verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door de FSMA erkende Peugeotverkooppunten treden op als aanbrengers van klanten.
V.U.: Salima de Maurissens • KBO nr. 0417.159.386 • Avenue de Finlande 8 b.2 - B-1420 Braine-l’Alleud • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Uitgave: 01/2019.