COVID-19 | Onze beschikbare diensten voor meer veiligheid. MEER INFORMATIE

Uitzonderlijke Aanbiedingen

PEUGEOT - Occasiewagens

VERZEKER JE VEILIGHEID

MET RIJHULPSYSTEMEN

Peugeot Mobility Pass

PSA Verzekering moedigt je aan je wagen uit te rusten met rijhulpsystemen en zo je verzekeringspremie te verlagen. En mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoen, dan geniet je van diensten die je het leven een stuk makkelijker maken!

Profiteer van 10% korting op de premie BA of BA + Omniumi 

Tot 10 % indien u uw Peugeot uitrust met rijhulpsystemen of meer  :

 • Hindernissendetector voor- en achteraan
 • Actieve dodehoekverklikker
 • Waarschuwing bij concentratieverlies van de bestuurder
 • Rijstrookassistent
 • Active safety brake
 • Adaptatieve cruisecontrol

ELEKTRISCH AANBOD

PEUGEOT e-208 PRIME

Kies voor een elektrische of hybride voertuig. Dan beloont PSA Verzekering u daarvoor.

De aankoopprijs van een elektrische wagen ligt hoger dan de aankoopprijs van een Benzine of Diesel wagen van hetzelfde model…

… Teneinde u te overtuigen dat uw keuze de juiste is, garandeert PSA verzekering het volgende m.b.t de verzekeringspremie….

20% kortingi

 Voor zowel:

 • BA + Omnium

Bij onderschrijving van de waarborg Rechtsbijstand, bieden we specifieke extensies aan voor elektrische/hybride voertuigen :

■ Contractuele geschillen met betrekking tot de erkende installatie of herstelling van de elektrische laadpaal

■ Bijstand bij inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de elektronische uitrusting van het voertuig

BESCHERMING VAN DE BESTUURDER

PEUGEOT e-208 PRIME

ABONNEER U OP EEN OMNIUM EN PROFITEER VAN 50% KORTING OP DE WAARBORG BESCHERMING VAN DE BESTUURDERi

WANNEER U EEN OMNIUM NEEMT

Wist u dat u, wanneer u als bestuurder gewond raakt, gedekt bent tegen het risico dat u de kosten en gevolgen van uw verwondingen moet dragen?

Dankzij de optie bescherming van de bestuurder kunt u in alle vertrouwen de baan op. Bespreek de volledige dekking met uw door het FSMA erkend Peugeot verkooppunt.

VERZEKER UW TWEEDEHANDS WAGEN

Profiteer van 20% korting op de premie Mini Omnium of Mini Omnium 24+ of Omnium 24+i

DRIVE & SAVE

PEUGEOT e-208 PRIME

Een verzekering die verbonden is aan uw manier van rijden, kan u geld besparen.

Geniet van een korting vanaf het begin van het contract en nog meer kortingen naargelant uw rijgedrag.

 • Algemene voorwaarden

Wil je meer informatie over PSA Verzekering of een offerte aanvragen? Bel dan naar het gratis nummer 0800 96 391.

Bekijk de algemene voowaarden 2020 >


Bekijk de algemene voorwaarden 2019 >
Bekijk de algemene voorwaarden 2018>

Productfiche (IPID) lezen 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen.

De belangrijkste uitsluitingen voor het verzekering product zijn:

 • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde wagen, …
 • Voor de bescherming materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van de wagen, …
 • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. PSA Verzekering werd ontwikkeld door A. Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ontevreden?

Contacteer voor een eventuele klacht Customer Protection. (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier).

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, richt je dan tot onze dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

 • Wettelijke vermeldingen

Het product PSA Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, ...), Bescherming Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening+ bundelt. Dit product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Een verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. Het product PSA Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. Bel het gratis nummer 0800/96.391 voor meer informatie of om een offerte aanvragen. Gelieve, alvorens het product te onderschrijven, de verzekeringsvoorwaarden en productfiche (IPID) te raadplegen. De aangeboden dekkingen zijn uitgebreid en worden uitgelegd in deze documenten waarin eveneens de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen zijn gepreciseerd. U kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.peugeot.be. Opmerking: deze § moet in dezelfde lettergrootte staan dan de body copy van de brochure. Bij eventuele klachten kan je contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel) via customer.protection@axa.be. Ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

PSA Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen  (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België). Tel.: 02 678 61 11 – KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. PSA Finance Belux S.A. • Bourgetlaan 20 bus 1 in 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRU BE BB, is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen onder het KBO-nr. 0417.159.386 en handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De Peugeot-verkooppunten die ingeschreven zijn in het door de FSMA bijgehouden register van de verzekeringstussenpersonen handelen als subagenten of als verzekeringsneventussenpersonen van PSA Finance Belux SA. De Peugeot-verkooppunten die niet ingeschreven zijn bij de FSMA handelen als klantenaanbrengers.