Korting bij rijhulpsystemen

/image/95/7/peugeot-3008-2016-973-fr.193957.jpg

VERZEKER JE VEILIGHEID

MET RIJHULPSYSTEMEN

Peugeot Verzekering moedigt je aan je wagen uit te rusten met rijhulpsystemen en zo je verzekeringspremie te verlagen. En mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoen, dan geniet je van diensten die je het leven een stuk makkelijker maken!

Profiteer van 10% korting op de premie BA of BA + Omniumi bij aankoop van een nieuwe Peugeot Rifter of een nieuwe Peugeot 508 uitgerust met minstens twee rijhulpsystemen die Peugeot Verzekering in aanmerking neemt!

DE RIJHULPSYSTEMEN

DIE PEUGEOT VERZEKERING IN AANMERKING NEEMT

/image/10/9/peugeot-rifter-2018-188-fr.431109.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

HINDERNISSENDETECTOR VOOR- EN ACHTERAAN
De wagen is vooraan en achteraan uitgerust met sensoren die de nabijheid van voorwerpen aangeven. Geluids- of visuele signalen helpen schade te voorkomen bij het parkeren of tijdens manoeuvres. Park Assist gaat nog een stap verder en kan een vrije parkeerplaats zoeken of autonoom manoeuvres uitvoeren.

/image/74/4/pc05-peugeot-508-2018-340-fr.429744.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

ACTIEVE DODEHOEKVERKLIKKER
Een camera of radar bewaakt de flanken en de achterzijde van het voertuig tijdens het rijden. Het systeem helpt de bestuurder om veilig van rijstrook te veranderen en waarschuwt hem wanneer er zich een voertuig in de dode hoek bevindt.

/image/27/8/peugeot-rifter-2018-104-fr.433278.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

WAARSCHUWING BIJ CONCENTRATIEVERLIES VAN DE BESTUURDER
Dit systeem detecteert vermoeidheid bij de bestuurder en nodigt hem uit om een pauze te nemen voor het te laat is.

/image/89/8/peugeot-rifter-2018-198-fr.426898.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

RIJSTROOKASSISTENT
Dit systeem treedt in werking wanneer de wagen onvrijwillig een rijstrookmarkering nadert of overschrijdt. Afhankelijk van het soort systeem, wordt de bestuurder gewaarschuwd door een geluidssignaal of een stuurtrilling die het effect van een ribbelstrook nabootst. Actieve Rijstrookassistentie kan zelfs automatisch stuurcorrecties uitvoeren om de wagen binnen de rijstrook te houden.

/image/02/3/pc02-peugeot-508-2018-318-fr.430023.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

ACTIVE SAFETY BRAKE
Dit systeem activeert automatisch de remmen in een noodsituatie en functioneert onafhankelijk van de bestuurder om een ongeval te vermijden of de impact ervan te verminderen.

/image/02/1/pc02-peugeot-508-2018-322-fr.430021.jpg
picto ADAS détecteur obstacles

ADAPTIEVE CRUISECONTROL
Dit systeem past de snelheid van de wagen aan die zo automatisch voldoende afstand houdt tot de voorligger. In sommige gevallen remt het systeem autonoom tot volledige stilstand van de wagen, om een botsing te voorkomen.

  • Wettelijke vermeldingen

Het product Peugeot Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening bundelt. Dit product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Een verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. Het product Peugeot Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden. Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit verzekeringsproduct vóór je een contract afsluit. In de toelichting bij de talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele beperkingen en uitsluitingen vermeld. Je kan dit document gratis raadplegen in uw Peugeot-verkooppunt of op de website www.peugeot.be. Bij eventuele klachten kan je contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel) via customer.protection@axa.be. Ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).


PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K .B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België) • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPP Brussel PSA Finance Belux nv • Avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-l’Alleud • KBO nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van A.Belgium nv. Door de FSMA erkende Peugeot-verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door de FSMA erkende Peugeot-verkooppunten treden op als aanbrengers van klanten. V.U.: Salima de Maurissens • Avenue de Finlande 8 b.2 - B-1420 Braine-l’Alleud • KBO nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11