PEUGEOT ALERT ZONE

3

Ontvang een waarschuwing voor gevarenzones

Om gemakkelijker risicovolle zones te identificeren, geeft uw navigatiesysteem* een visuele waarschuwing en een geluidssignaal. De database wordt elke maand bijgewerkt op de website http://peugeot.navigation.com.

Ontdek de voordelen

Be safe

Voor uw veiligheid maken we u attent op de zones waar vaak ongevallen gebeuren.

* Naargelang van de landen en van kracht zijnde regelgeving bevat PEUGEOT Alert Zone ofwel meldingen voor vaste flitspalen en flitspalen aan verkeerslichten, ofwel meldingen voor gevarenzones.